Beleidsplan

Circolito schrijft aan zijn beleidsplan voor de periode 2021-2026,
want in 2021 treedt het nieuwe Circusdecreet in werking.
Meer info over dat Circusdecreet vind je op de website van Circuscentrum.

Tot nu toe heeft Circolito al volgend parcours afgelegd om tot het nieuwe beleidsplan te komen:

VOORBEREIDING - van juni t.e.m. september 2019

 • planningsproces

 • hoe en waarom

 • inlichten van heel het team

 • integriteitsplan update
  met de lesgevers & assistenten

 • missie en visie update
  met de lesgevers

FASE 1 - GEGEVENS VERZAMELEN - oktober 2019

 • online bevraging stakeholders

 • inspiratiedag stakeholders

FASE 2 - ANALYSE - november 2019

 • analysedag 1
  met het beleidsteam

 • analysedag 2 - geannuleerd

FASE 3 - UITDAGINGEN BEPALEN - december 2019

 • uitdagingen verzamelen en selecteren
  met lesgevers, leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en geïnteresseerde ouders

FASE 4 - DOELSTELLINGEN - december en februari 2020

 • strategische doelen 

 • operationele doelen 

 • check doelen 
  met lesgevers, leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering en geïnteresseerde ouders en assistenten

FASE 5 - PLANNING - maart 2020

 • financiële planning

 • planning mensen/middelen/netwerk

FASE 6 - UITSCHRIJVEN - maart 2020

 • uitschrijven en finetunen

 • nalezen door het team

FASE 7 - GOEDKEURING - april 2020

 • door het team, de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering

INDIENEN vóór 1 mei

 

Onze visie kreeg een check-up en klinkt als volgt:

Circusatelier Circolito staat voor ‘circus doen’.

Circus doen is onze manier om kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot creatieve, open mensen.

Circolito zorgt voor een veilige en uitdagende piste, om vrij en samen grenzen te verleggen, over leeftijd, achtergrond, niveau en beperking heen. Want iedereen kan iets, niemand kan alles.

Met uiteenlopende kwalitatieve circusactiviteiten op verschillende locaties draagt Circolito de circusvibe uit. Spelenderwijs, vol goesting en altijd met een hoek af.

 

Wat nu al vastligt, zijn onze 5 strategische doelstellingen waarin wij onze visie en missie alvast horen weerklinken.

1. Circolito weerspiegelt de kleurrijke samenleving bij leden en publiek, door in te zetten op lage drempels en “zich thuis voelen”.

2. Circolito koestert zijn pedagogisch kader en draagt het uit om kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot creatieve, open mensen.

3. Circolito zet in op spel en laat creativiteit woekeren.

4. Circolito betekent anderen en elkaar ontmoeten, binnen de Circolitofamilie, binnen de circuswereld, en in de hele samenleving.

5. Circolito is een veilige en uitdagende experimenteerruimte en heeft oog voor kwaliteit op elk vlak.

 

Wil je graag komen luisteren naar de (vrij) definitieve versie van ons plan?
Dan ben je welkom op de volgende ONLINE Algemene Vergadering op donderdag 23 april om 19u30. 
Geef even een seintje aan Lieven (lieven@circolito.be) dat je erbij wil zijn. Dan kunnen we je de login-gegevens bezorgen.