Circusweken bij partners

Circus-sportweken in de buurt

Voorlopig zijn er nog geen circusweken van Circolito in Lier.

Maar onze lesgevers verzorgen wel het circusgedeelte van circus-sportkampen van enkele sportdiensten van gemeenten uit de buurt en andere organisaties. Deze circusweken zijn bijna overal 'combinatie-weken'. Onze circuslesgevers begeleiden de circustechnieken, en die worden afgewisseld met andere sporten of activiteiten, door begeleiders of animatoren van de sportdienst.

Krokusvakantie: Sportdienst Vilvoorde 

Paasvakantie: 8 tot 12 april 2019: Sportdienst Sint-Niklaas

In de zomervakantie 2019 staan deze circus-sport-weken al op de agenda, in samenwerking met de onderstaande sportdiensten.

Op de websites van de verschillende gemeenten en organisaties vind je - te zijner tijd - meer info over prijzen en inschrijven.