Als je ingeschreven bent

Proficiat!

Als je een bevestigingsmailtje kreeg met hoeveel je moet betalen, dan ben jij ingeschreven voor de wekelijkse lessen van Circolito. Lees aandachtig de onderstaande info helemaal door.

Betaling

  • Het lesgeld moet op tijd op de rekening van Circolito staan. De uiterste betaaldatum staat op de factuur.
  • Rekening BE44 4140 0510 3145 van Circolito 
  • Gebruik de gestructureerde mededeling uit de bevestigingsmail. Je mag bedragen van verschillende lessen en/of verschillende kinderen optellen en in een keer betalen. Gebruik dan de gestructureerde mededeling die bovenaan in het betalingsoverzicht op je 'dashboard' vermeld is.

Let op: wij sturen ongeveer een week na de uiterste betaaldatum een betalingsherinnering, als er  nog niet betaald zou zijn. Maar als er dan niet heel snel betaald wordt, gaat jouw plaats onherroepelijk naar iemand anders, en kom jij achteraan de wachtlijst. Dus speel op veilig, en betaal zo snel mogelijk, eventueel via “betaalagenda”.

Annuleren kan zonder bijkomende kosten tot en met 31 augustus (voor inschrijvingen voor de wekelijkse lessen), maar moet uitdrukkelijk en per mail gebeuren. (zie ook inschrijvingsvoorwaarden voor annulatietermijn voor circusweken). Het volledige bedrag wordt teruggestort als er al betaald werd. Voor annulaties na 1 september is er een annulatiekost verschuldigd van 10 euro plus 10euro per voorbije, al dan niet gevolgde les. Het resterende bedrag wordt teruggestort indien er al betaald werd. Gewoon niet betalen zonder uitdrukkelijk te annuleren via mail, is geen annulatie. Je bent dan de annulatiekost verschuldigd, en die loopt wekelijks met 10€ op.

Aanpassingen: Als je een les zou willen wijzigen, stuur je best een mail. Voor bijkomende lessen kan je gewoon een extra inschrijving doe via de site.

Talententickets: Kinderen tussen 5 en 15 jaar die in Mechelen wonen, ontvingen Talententickets. Die kan je gebruiken voor de betaling van het lesgeld voor de wekelijkse lessen, of voor circusweken en -kampen van Circolito. Lees hier hoe je dat in orde maakt.

Betalen in schijven: Het bedrag dient in principe in 1 keer betaald te worden. Maar wie het bedrag te hoog vindt om in één keer te betalen, mag dat in 2 keer doen. 

  • Je betaalt minstens 50% van het inschrijvingsgeld voor 31 augustus.
  • De tweede helft betaal je uiterlijk op 31 december.

Let wel: er wordt ingeschreven voor een heel jaar. Bij voortijdig uitschrijven zonder goede reden is het volledige bedrag verschuldigd.)

Houders van een Uit-pas met kansengroepkorting (Mechelen) betalen 20% van het lesgeld. Circolito geeft 40% korting, de stad Mechelen draagt ook 40% bij.

Houders van een Vrijetijdspas (Vilvoorde) betalen 20% van het lesgeld. De stad Vilvoorde betaalt 40% en Circolito geeft 40% korting.

Deelnemers uit andere gemeenten die ook een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit genieten, krijgen 50% korting. Circolito draagt die 50% dan zelf.

Als de prijs een groot probleem vormt, kan je contact opnemen met lieven@circolito.be, en dan bekijken we wat er kan.

BELANGRIJK: De nieuwsbrief is ons belangrijkste communicatiekanaal: de start van elke inschrijvinsperiode, belangrijke nieuwjes, .... De mailadressen van nieuwe leerlingen worden NIET automatisch aan de mailinglijst toegevoegd. Je moet zelf kiezen op welk mail-adres (of adressen) je onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Voeg het gewenste adres toe via 'Schrijf je in op de nieuwsbrief', linksboven op deze (en elke andere) pagina van de website. Hou goed in de gaten od de nieuwsbrief niet in de spam-map terechtkomt.

Terugbetaling door mutualiteiten: Wij kunnen de nodige papieren invullen voor circusweken, kampen, en ook voor de wekelijkse lessen. Hier lees je wat je moet doen.

Persoonlijke fiche: Via de inschrijvingstool kan je voor elke deelnemer van de wekelijkse lessen, circusweken en het circuskamp een persoonlijke fiche invullen. Da's erg handige informatie, die we hopelijk niet te vaak nodig hebben. Maar het is wel goed om te weten of een kind bepaalde allergiën heeft of soms vreemd reageert, ... In die fiche is er ook de mogelijkheid om aan te duiden of eventuele foto's van de deelnemer al dan niet mogen gepubliceerd worden.

We wensen je een heel fijn atelierjaar toe!

Het circolito-team