Aanspreekpersoon Integriteit

A.P.I. = Aanspreekpersoon Integriteit

Deze persoon kan er in een organisatie mee zorg voor dragen dat jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over integriteit en lichamelijk of psychisch grensoverschrijdend gedrag (zoals vragen rond privacy, pesten, geweld, ...). De API luistert en geeft advies of verwijst door wanneer nodig. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.

Onze A.P.I. is Eva Van Eynde.
Je kan haar vinden in het kantoor of bereiken via evave@circolito.be 

Meer info?
Lees onze huisregels en ons integriteitsbeleid.

Kinderen en jongeren kunnen ook een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.

Ouders, grootouders, ... iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar kunnen met vragen terecht bij de Opvoedingswinkel (www.mechelen.be/opvoedingswinkel). Je kan langsgaan tijdens de openingsuren op dinsdag, woensdag en donderdag of een afspraak maken. Je kan ook advies vragen via de telefoon of via email. 

Iedereen kan ook terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) met kleine en grote zorgen. Je kan hen dag en nacht bereiken via telefoon of chat.