Circolito
Over Circolito

Missie en visie

Lees hier onze missie, visie én hoe we deze omzetten naar de praktijk!

Onze visie

Circusatelier Circolito staat voor ‘circus doen’.

Circus doen is onze manier om kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot creatieve, open mensen.

Circolito zorgt voor een veilige en uitdagende piste, om vrij en samen grenzen te verleggen, over leeftijd, achtergrond, niveau en beperking heen. Want iedereen kan iets, niemand kan alles.

Met uiteenlopende kwalitatieve circusactiviteiten op verschillende locaties draagt Circolito de circusvibe uit. Spelenderwijs, vol goesting en altijd met een hoek af.

Vertaling naar onze activiteiten

Tijdens onze activiteiten vertaalt de visie zich o.a. in leuzen die blijven p(l)akken:

‘Iedereen kan iets, niemand kan alles.’

Naast het louter circustechnische besteden we bewust veel aandacht aan sociale vaardigheden die erg belangrijk zijn in het circus, en bij uitbreiding, in het leven: samenwerken met mensen met andere vaardigheden, achtergronden of leeftijden;  doorzetten als het moeilijk is; leren omgaan met tegenslag en succes; verwondering en bewondering ervaren en uiten; respect voor elkaar, het materiaal, je eigen en andermans ideeën, je eigen lichaam,  …

 ‘Fouten maken mag.’

In het circus mogen dingen fout gaan. Want wie geen fouten maakt, maakt meestal niets. Daarom leren we onze Circolito’s omgaan met fouten en om er gebruik van te maken.
We vertellen anekdotes over ‘mislukkingen’ of ‘fouten’ die leidden tot nieuwe technieken en nummers (zoals het decor dat bij Circus Ronaldo vuur vatte).
We zorgen dat wat er gebeurt positief geplaatst kan worden. (Wow, dat balletje valt al dichterbij dan daarnet. Goed bezig!)
Via positieve bekrachtiging  stimuleren we het verleggen van grenzen en het durven experimenteren.

‘Ik kan dat nog niet.’

‘Ik kan dat niet’ werkt als een automatische stop. Wie iets wil leren, moet kunnen doorzetten. ‘Ik kan dat nog niet’ geeft aan dat je het wel wil kunnen en draagt impliciet een grote, jezelf opgelegde uitdaging mee. Spelenderwijs prikkelen we onze deelnemers om die uitdaging op te zoeken en aan te gaan.

‘Met een hoek af!’

De Circolito-activiteiten hebben altijd een stevig ‘hoek af’-gehalte gehad. En daar zijn we fier op. Het best komt dat tot uiting tijdens het circuskamp en het CircoliTOONweekend, maar ook in de thema’s tijdens de circusweken en toonmomenten valt het op. We slepen de deelnemers mee in clownerie, rollenspel, theater en het buiten de lijntjes denken. En we presenteren dat als of het de normaalste zaak ter wereld is.

Onze missie

Circolito brengt al meer dan 20 jaar lang ‘het nieuwe circus’ binnen het bereik van een breed en groot publiek. Samen met Circuscentrum en andere circusateliers zorgen we mee aan de vernieuwing die circus de laatste jaren in Vlaanderen ondergaat.      

We zetten circus in om kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot creatieve, open mensen. Samen met hen gaan we op zoek naar mogelijkheden om hun persoonlijkheid uit te drukken. Dat doen we door hen de taal van het circus te leren. Dat leren vertaalt zich bij ons in ‘circus doen’: zelf ervaren, oefenen, experimenteren… én aan elkaar tonen. Want circus doen is ook circus tonen. Trucjes laten zien aan anderen, is voor ons een inherent onderdeel van onze werking. Leren door voor een publiek te staan en daarvan te genieten.

Aan de hand van ons pedagogisch kader bieden we een heleboel activiteiten aan waar we bewust inzetten op circus, spel, ervaringsgericht leren en vooral op uitdaging, verwondering en plezier! We willen dat onze Circolito’s kunnen genieten van uitdagingen en het samen leren.We willen creativiteit welig laten tieren, laten woekeren. Circolito wil vruchtbare grond maken, veel zaadjes planten, genoeg zon en water voorzien, om creativiteit te laten ontspruiten bij onze Circolito’s.

We zetten in op drempelverlagende activiteiten en een open werking, zodat zoveel mogelijk mensen uit onze kleurrijke samenleving ‘zich thuis kunnen voelen’. We doen dat vanuit een houding van respect naar elkaar en door een nieuwsgierige, open blik te houden. ‘Kansen geven’ wil niet zeggen dat je sowieso een plek hebt in de specialisatieles van jouw keuze of dat jouw manier van denken en handelen zomaar geaccepteerd moet worden, maar we zoeken wel samen naar manieren om iedereen een Circolito-plekje te geven.

We experimenteren, schaven bij, investeren in kwaliteit en al doende leren we.
20 jaar Circolito is ook 20 jaar ervaringen. We leren uit successen en uit knieschaven. (Blauwe plekken noemen we trouwens niet voor niets ‘circusmedailles’.)

En zo hopen we dat mensen zichzelf en anderen ‘ontmoeten’ en een plek kunnen vinden binnen de Circolitofamilie, binnen de circuswereld, en in de hele samenleving.

Hoe wij werken aan een inclusief Circolito

Circus is feest en Circolito een familie. Met toeters en bellen vieren we de zichtbare en onzichtbare verschillen, vanuit onze overtuiging dat elke persoon gelijkwaardig is. We zijn trots op onze kleurrijke samenleving en willen iedereen met circuskriebels (of nog te ontdekken goesting) uitnodigen om te komen proeven van ons circusbuffet, om bij te scheppen van kennis en ondersteuning, als ook te experimenteren met kruiden (en de menu mee te bepalen waar mogelijk). We hebben oog voor zij die drempels ervaren om onze circusdansvloer te betreden, en gaan hier actief mee aan de slag. Als familie willen we onszelf blijven uitdagen om een open, veilige plaats te creëren waar men zich thuis voelt. Circus zien we als voertaal voor de verbinding met onszelf, met de Circolito’s en onze buren. Want enkel samen bouwen we dit duurzaam familiefeest waar plezier en creativiteit van afspat.

Wees welkom! 

Om deze enthousiaste woorden stapsgewijs realiteit te maken, formuleren we acties aan de hand van de 9 B’s van toegankelijkheid. Deze acties en wat meer uitleg bij onze visietekst kan je hieronder terugvinden!

Ik wil graag meer lezen!
Circolito
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
©2022 Circolito
BTW BE0478.541.877
RPR Mechelen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij