Circolito

Privacy- en cookieverklaring

Circolito vzw, Douaneplein 8, Mechelen, hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij opvragen en bijhouden. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Welke gegevens verzamelen we?

Bij het inschrijven voor een activiteit (wekelijkse lessen, circusweek, kamp, …) vragen we naar jouw naam, familienaam, adres en geboortedatum. We vragen ook naar een mailadres en een telefoonnummer, zodat we je de nodige informatie kunnen bezorgen. Voor kinderen en jongeren waarvan de ouders recht hebben op belastingsvermindering in het kader van kinderopvang vragen we ook het rijksregisternummer van de deelnemer en van de ‘schuldenaar’ die normaal gezien de betalingen voor kinderoppas doet, en die dus belastingsvermindering zal inbrengen in de belastingsaangifte.

Als je recht hebt op een kansengroepvermindering, dan vragen we ook een (nummer van het) document om dat aan te tonen.

Voor meerdaagse kampen vragen we om een beknopte vragenlijst in te vullen met bijkomende persoonlijke en medische informatie, zodat we jou een veilige en gezonde activiteit kunnen garanderen.

We houden aanwezigheidslijsten bij voor de wekelijkse lessen, circusweken, circuskamp om overzichten te kunnen maken op vraag van de overheid.

Zowel bij het inschrijven als bij het surfen op de website www.circolito.be kunnen er cookies gebruikt worden.

Omdat we trots zijn op onze werking, maken we tijdens Circolito-activiteiten geregeld foto’s of filmpjes van de deelnemers. Als je dat niet wil, kan je dat aan de fotograaf laten weten voor, tijdens of na de opnames. Bij het inschrijven voor onze activiteiten kan je laten weten dat je nooit wil dat er foto’s en filmpjes waar jij identificeerbaar op staat gebruikt worden.

Als je niet wil gefotografeerd of gefilmd worden tijdens openbare optredens die (zoals tijdens het CircoliTOONweekend) kan je dat laten weten aan de fotografen en aan de verantwoordelijken van Circolito.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We gebruiken je gegevens om de activiteiten van Circolito goed te kunnen organiseren, en om je de nodige informatie te kunnen versturen: bevestiging van inschrijving, informatie over de activiteit, vraag voor betaling, … De meeste informatie sturen we per mail. Indien er dringende informatie nodig is, dan contacteren we je per telefoon.

Als je de nieuwsbrief, ons belangrijkste communicatiemiddel, wil ontvangen, moet je daar zelf voor inschrijven, via de site. Uitschrijven kan op elk moment via de opt-out-link in elke nieuwsbrief.

Voor kinderen en jongeren waarvan de ouders recht hebben op belastingsvermindering in het kader van kinderopvang hebben we de gegevens nodig om fiscale attesten op te stellen, voor de activiteiten die daarvoor in aanmerking komen.

We hebben leeftijd en aanwezigheden nodig in het kader van onze erkenning door de Vlaamse overheid als circusatelier.

Beeldmateriaal waarvoor toestemming gegeven is, kan gebruikt worden in de communicatie door Circolito.​​​​​​​

Waar en hoe verzamelen we de gegevens?

Al de gegevens die verzameld worden bij inschrijven, worden bewaard in een online database, beheerd door de firma B4BIT bvba. B4BIT staat garant voor de veiligheid van onze data en zal deze niet misbruiken.

Mailadressen die doorgegeven worden voor de nieuwsbrief worden bijgehouden door Mailchimp, in datacenters in de VS. Mailchimp bevestigt dat ze voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese privacywetten. 

Namenlijsten voor aanwezigheden en e-mails worden bij Circolito opgeslagen bij Google, in servers binnen de Europese Unie. Google verklaart dat ze voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese privacywetten.

Circolito sloot daarover verwerkersovereenkomsten af met B4BIT bvba, met The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp en met Google Inc.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Enkel een beperkt aantal vaste bureaumedewerkers van Circolito heeft toegang tot de database met alle gegevens, tot de verzendlijsten voor de nieuwsbrief en tot de e-mails.

Lesgevers en andere begeleiders krijgen de gegevens op een ‘need to know’-basis via de ‘check in-app’ van KampAdmin: namen en leeftijden van de deelnemers, en de contacttelefoonnummers voor in geval van nood.

Alle medewerkers zijn terdege op de hoogte van het belang van privacy, en zijn contractueel gebonden om de gegevens enkel en alleen in het kader van Circolito-activiteiten te gebruiken.

Kan je je eigen gegevens wijzigen of wissen?

Je kan ten allen tijde de gegevens die we verzamelden bij inschrijving zelf opvragen, aanpassen en geheel of gedeeltelijk wissen (door ze te overschrijven) via het inschrijvingsdashboard ‘mijn Circolito’. Je kan ook per mail vragen om alle gegevens te wissen voor zover wettelijk toegelaten.

Je kan je ten allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief, onderaan elke nieuwsbrief is er steeds een ‘opt-out’-mogelijkheid voorzien.

Geven we jouw gegevens door?

We zullen deze gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zoals bijvoorbeeld voor de fiscale attesten).

In het kader van de erkenning als Circusatelier kan men ons vragen om naam, familienaam, geboortedatum en aanwezigheden van onze deelnemers voor te leggen aan de afdeling Jeugd van de Vlaamse Overheid.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij geven je gegevens nooit door aan andere partijen. De gegevens worden niet gebruikt voor andere dan Circolito-gerelateerde doelen.

Wat met Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of op je mobiel apparaat kunnen worden bewaard. 

Circusatelier Circolito vzw gebruikt technische en functionele cookies, en uitsluitend analytische cookies als die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ook stellen ze ons in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Tot slot...

Circolito is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via lieven@circolito.be. 

4 april 2022

Circolito
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
©2022 Circolito
BTW BE0478.541.877
RPR Mechelen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij