CircoliTOON weekend

Meer dan 600 artiesten op de scène!

Tijdens het CircoliTOONweekend tonen alle lesgroepen wat ze in hun mars hebben. Alle leerlingen uit de wekelijkse lessen krijgen de kans om te schitteren voor een enthousiast publiek. Hier kan je zien welke groep wanneer optreedt.

Elk jaar kiezen we een ander thema, en gebruiken dat als inspiratie voor de vele nummers. De lesgevers en assistenten brainstormen samen met de leerlingen, en samen puzzelen ze een nummer in elkaar.

De nummers van de multi-lessen wisselen af met de specialisatielessen, de oudere artiesten met de jongsten, de grotere groepen met kleinere, en zo krijgt ons publiek een mooi overzicht van Circolito.

In 2014 was het thema 'de kermis', in 2015 gingen we voor 'Gejongleerd is goed gedaan!' en voor 2016 was 'Film' de inspiratie. Voor 2017 werd het 'Circolit...euh?' over dilemma's, In 2018 dineerden wij bij 'Comme chez Cirque' en voor 2019 was het 'Heksenkronkels'. In 2020 bestond Circolito 20 jaar, en dus was het thema FEEST! Variatie gegarandeerd! 

Een maand na het toonweekend deed corona het licht een tijdje uit... Ook in het voorjaar van 2021 was het niet mogelijk om met veel enthousiaste Circolitofans samen te komen om de artiesten toe te juichen. Dus voor het eerst in jaren was er geen toonmoment :-(.

Voor 2022 blijft het erg spannend. We hebben het weekend van 12 en 13 februari gereserveerd, maar zal het tegen dan al veilig genoeg zijn om weer samen te komen? Duimen van wel!