Circuscentrum

Vlaanderen als circusregio

Het Vlaams Centrum voor de Circuskunsten vzw heeft als roepnaam 'het circuscentrum'. Het staat als belangenbehartiger en kenniscentrum in voor de optimale ontwikkeling van de circuskunsten in Vlaanderen. Het circuscentrum stimuleert de Vlaamse circussector via vorming, artistieke ondersteuning en promotie, dit alles in een internationaal perspectief en met aandacht voor het circuserfgoed. Het Circuscentrum is bovendien de officiële link tussen het circusveld en de Vlaamse overheid.

Het Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het Circuscentrum artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.

Het Circuscentrum wil iedereen bereiken: circusbeoefenaars, het brede publiek, organisatoren en promotoren, actoren uit andere kunstdisciplines, beleidsmakers en de media. Met CircusMagazine, e-nieuwsbrief, website en documentatiecentrum informeren we elke circusliefhebber over het verleden, heden en toekomst van de circuswereld. 

Enkele interessante links op hun website: