compensatie voor geschrapte lessen...

Compensatie in corona-tijden...

We hebben bij Circolito vanaf het begin van de corona-toestanden ons best gedaan om zo veel mogelijk circusactiviteiten te laten doorgaan, op een zo veilig mogelijke manier en zo eerlijk en solidair mogelijk. Voor het huidige circusjaar was de impact wel heel erg groot en hebben veel kinderen, jongeren en volwassenen hun lessen gemist.

Financiële compensatie voor de leerlingen

We weten dat het voor iedereen een heel vervelende periode is die al veel te lang duurt, de hele corona-situatie maakt het voor een aantal gezinnen ook financieel erg lastig. Daarom hebben we vanaf het begin gezegd dat we compensaties zouden voorzien. We hopen uiteraard dat daarmee het vertrouwen in Circolito hoog blijft, en dat iedereen massaal opnieuw inschrijft voor volgend jaar.

Wij willen de drempel voor gezinnen die het geld heel goed kunnen gebruiken zo laag mogelijk maken, en dus niet werken met ‘je kan je geld terugvragen’. In plaats daarvan hebben we de compensatie voor iedereen rechtstreeks ingegeven in het inschrijvingssysteem ‘mijn Circolito’, via een ‘creditnota’. Normaal gezien heb je al een of meer creditnota's ontvangen, als je recht hebt op compensatie.

Dat geld kan dan meteen gebruikt worden voor de inschrijvingen voor het volgende circusjaar of voor activiteiten in de zomer. Maar we willen jullie tegelijkertijd ook uitnodigen om de compensatie, of een stuk ervan, terug in de werking van Circolito te investeren, als het gezinsbudget dat wat toelaat.

Periode 1: het begin van het circusjaar.

Er waren regeltjes rond hygiëne en mondmaskers, maar de lessen mochten relatief gewoon doorgaan. Zo hebben we helaas maar 6-7 lesweken kunnen doen.

Periode 2: van eind oktober tot begin februari: 2de lockdown

Activiteiten voor +12jarigen mochten niet meer doorgaan. We kozen bewust om de lessen waarbij meer dan de helft van de deelnemers ouder dan 12 waren, voor iedereen te schrappen. De -12jarigen konden immers nog andere activiteiten doen. Er zijn ongeveer 10 lesweken op die manier weggevallen voor de multigroepen van +12 en voor een aantal specialisatielessen. Tijdens de eerste maanden hebben de lesgevers ongeveer om de 2 weken een mailtje met tips, filmpjes en links gemaakt voor de leerlingen van de geschrapte lessen. Uiteraard is dat niet hetzelfde als een echte les, maar we hoopten om zo toch een beetje de band met onze Circolito’s te onderhouden. In januari begonnen we naar alternatieven te zoeken omdat we merkten dat de jongeren alles wat online was beu geraakten.

Periode 3: van 1 februari: 1-hobby-aanbeveling

Voor de tieners kwam er na 3 maanden een kleine versoepeling, voor -12jarigen werd het verstrengd. Iedereen mocht 1 groepshobby kiezen, en de groepen werden beperkt tot 10 deelnemers. Voor de tieners kon het enkel buiten, voor de -12jarigen mocht het nog binnen. En dus hebben we – in de sneeuw – een tent opgezet voor die buitenactiviteiten. Alle Circolito-lessen werden weer opgestart, en we zorgden dat iedereen die voor Circolito koos als enige groepshobby ook les kon komen volgen. Sommige groepjes zaten goed vol, in sommige lessen zijn er maar 3 of 4 leerlingen. Alle lessen gingen weer door, er werden geen filmpjes etc meer gedeeld met wie voor een andere hobby koos.

Periode 4: Vanaf 12 mei einde van de 1-hobby-aanbeveling!

Vanaf 8 mei zijn activiteiten buiten mogelijk in groepen van maximaal 25. De 1-hobby-aanbeveling is een paar dagen later dan toch ingetrokken, zodat wij iedereen nog 2 keer buiten konden ontvangen. Het weer heeft niet altijd fijn meegespeeld, maar het was echt wel leuk om zoveel geizchten weer een paar keer terug te zien.

Financiële kost voor Circolito

Door de corona-toestanden zijn de inkomsten van Circolito natuurlijk ook een stuk kleiner: er zijn nauwelijks verjaardagsfeestjes, weinig sportdagen, geen teambuildings, geen optredens, geen initiaties, er was geen CircoliTOONweekend, … We hebben de circusweken wel laten doorgaan, omdat de kinderen en ouders daar veel nood aan hadden. In een gewone week zijn er ongeveer 18 deelnemers in elke groep. Maar in de krokusvakantie mochten het nog maar met 12 of 13 deelnemers (toen mochten er 25 kinderen in een bubbel zitten) en in de paasvakantie zelfs maar 10 deelnemers. Die weken hebben ons op financieel vlak meer gekost dan opgebracht. (Maar het waren wel heel leuke weken!)

We hebben natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt van ondersteuningsmaatregelen die er waren voor organisaties en hun personeel, maar die dekten lang niet alle kosten.

De voorgestelde compensaties zullen een grote hap uit het budget nemen, maar we beloofden om de gecancelde lessen uit ‘periode 2’ te compenseren en we wilden voor ‘periode 3’ dat iedereen de ene hobby kon kiezen waar hij of zij het meest aan had. Circolito is een van de weinige organisaties die ook een compensatie geven aan wie toen voor een andere groepshobby koos. Zelfs de geschrapte lessen uit periode 2 worden niet altijd vergoed door andere organisaties. Wij willen als sociale organisatie daar wel voor gaan. En tegelijkertijd hopen we op fijne solidariteit...

De berekening

De geschrapte lessen voor de volle 100% compenseren, kan helaas niet, omdat er sowieso nog heel wat onkosten doorliepen.

Voor ‘periode 2’, met gecancelde +12-lessen, geven we 75% van het lesgeld terug via ‘mijn Circolito’.

  • Vb: Als je 200€ betaalde voor 30 lessen ‘Cascade’, dan kost elke les 6,67€, en daarvan geven we 5€ terug. 10 gecancelde lessen -> 50€

Voor ‘periode 3’, waar iedereen kon kiezen voor Circolito of niet, en waarbij alle lessen wel doorgegaan zijn, geven we 50% van het lesgeld terug via ‘mijn Circolito’.

  • Vb: Je betaalde 160€ voor 30 lessen ‘Harlekijn’ en koos in februari voor een andere hobby. Als er dan 15 lessen zouden wegvallen, krijg je een compensatie van 40€ via ‘mijn Circolito’.

Het bedrag blijft 1 jaar beschikbaar op ‘mijn Circolito’ om nieuwe lessen of circusweken te betalen.

Wie niet opnieuw zou inschrijven, en het bedrag uitbetaald wil krijgen, kan dat per mail vragen. We storten dan 2/3 van het tegoed-bedrag terug op je rekening. Het geld blijft maximaal 1 jaar beschikbaar op ‘mijn Circolito’. Als je niet opnieuw inschrijft, maar het geld aan Circolito wil schenken, dan mag je dat zeker laten weten. Wie niets laat weten, schenkt het geld na een jaar automatisch aan Circolito.

Let op: wie meerdere lessen volgt, of als er in je gezin meerdere Circolito’s zijn, dan bekijken we de les(sen) die wel doorgingen als de ‘eerste les(sen)’, de lessen die wegvielen en gecompenseerd worden, zijn dan de ‘bijkomende lessen’. Dat kan een beetje verwarrend overkomen (en heeft ons ook redelijk wat hoofdpijn bezorgd bij de berekening ;-))

Meer of minder

Voor sommige gezinnen is deze compensatie misschien nog onvoldoende gezien hun lastige financiële situatie. Je mag in dat geval zeker contact opnemen via lieven@circolito.be, en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

We hoorden van andere gezinnen al dat zij de compensatie niet echt nodig hebben, of dat ze graag in Circolito willen investeren, als steun en als erkenning voor de alternatieven die we bedachten (filmpjes, mailtjes, lessen in kleine groepjes, circuswandeling, …) en de moeite die we deden.

Daarom kan iedereen een stukje Circolito-toekomst steunen door dat aan te duiden tijdens de inschrijvingen voor de lessen van volgend jaar. Wij zullen al die steun heel goed gebruiken om Circolito verder te laten groeien tot een sterke, kleurrijke, creatieve en inclusieve circusorganisatie.

 

Dankjewel voor de steun en het begrip tijdens deze vervelende periode. Op naar een fijne zomer, en een zo gewoon mogelijk (lees ‘buitengewoon geweldig’) nieuw circusjaar!

 

Samenvatting compensatieregeling

  • Compensatie van 70% voor de lessen die geschrapt werden tussen eind oktober en eind januari.
  • Compensatie van 50% voor de lessen van begin februari tot het einde van de ‘1-hobby-regel’ als jij liet weten dat je voor een andere hobby koos.
  • De compensatie zal zichtbaar zijn op het dashboard ‘Mijn Circolito’. Bij ‘mijn betalingen’ zal je zien hoeveel geld je nog als ‘tegoed’ hebt. Dit tegoed wordt gebruikt voor volgende inschrijvingen en blijft maximaal 1 jaar beschikbaar.
  • Als je dat tegoed, of  een gedeelte daarvan, wil schenken aan Circolito, dan kan dat door tijdens de inschrijvingen een gift aan te duiden 
  • Als je geen nieuwe inschrijvingen wil doen maar wel een gift wil doen, kan je dat laten weten via een mailtje. Na een jaar verdwijnt het tegoed uit 'Mijn Circolito' en is het een (automatische) gift geworden.
  • Als je geen nieuwe inschrijvingen wil doen, kunnen we 2/3 van het tegoed terugstorten op je rekening. Daarvoor moet je gewoon een mailtje sturen.
  • Wie in een lastige financiële situatie zit, mag zeker contact opnemen, zodat we samen de noden en de mogelijkheden kunnen bekijken.