COVID-preventieplan Wekelijkse lessen Circus Punt

COVID-Preventieplan Wekelijkse lessen Circus Punt 2020-2021

Dit plan is gebaseerd op de leidraad voor circuseducatieve activiteiten en daardoor op de basisprotocol Cultuur en  aangevuld met  circuseducatieve en andere aan de circusateliers context gebonden aspecten; dit alles met het oog op het zo veilig mogelijk organiseren van wekelijkse circuslessen en circusinitiaties in de gebouwen van Circolito tijdens de COVID-19-pandemie.

Circolito volgt de gefaseerde aanpak met de kleurcodes die zowel voor cultuur, sport als jeugdwerk gebruikt worden.

Onder code groen, geel en oranje gaan de wekelijkse lessen door, mits aanpassingen en maatregelen. Onder code rood worden de wekelijkse lessen opgeschort en gaan we over op afstandslessen.

Deelname: wie mag naar de wekelijkse lessen komen?

Iedereen moet ingeschreven zijn voor de wekelijkse lessen zodat we de noodzakelijke contactgegevens hebben.

Je mag NIET naar de Circus Punt-lessen komen in één van deze gevallen:

 • Je hebt ziektesymptomen die aan COVID doen denken: neem meteen contact op met de huisarts. Als die een test niet nodig vindt, kan je terugkomen als de symptomen helemaal verdwenen zijn. Als er wel een test komt, moet je sowieso thuisblijven tot je de uitslag hebt. Als de test negatief is, en de symptomen helemaal verdwenen zijn, mag je terug deelnemen.
 • Je hebt de afgelopen 7 dagen een positieve corona-test afgelegd: ten vroegste 7 dagen na de test én 3 dagen na de laatste ziekteverschijnselen mag je weer deelnemen aan de lessen.
 • Jij hebt een hoog-risico-contact gehad met iemand die COVID-positief was. Je moet dan in quarantaine en je in overleg met je huisarts laten testen. De huisarts beslist wanneer de quarantaine kan opgeheven worden en je weer kan deelnemen aan activiteiten zoals de circuslessen.
 • Je bent in het buitenland in een rode (quarantaine en test verplicht) of oranje zone (quarantaine en test aangeraden) geweest.

Je mag ook NIET naar de Circus Punt-lessen komen in een van deze gevallen:

 • Iemand van je dichte bubbel (gezin, nauwe contacten) heeft ziekteverschijnselen die op COVID kunnen wijzen.
 • Iemand van je dichte bubbel is in contact geweest met iemand met COVID, moet/heeft zich laten testen maar heeft nog geen negatief testresultaat
 • Iemand van je dichte bubbel is COVID-positief: jij moet de quarantaine-regels volgen zoals door de huisdokter uitgelegd.

Dit zijn symptomen die op COVID kunnen wijzen, ook als dat het enige symptoom is: koorts, ernstige hoest, kortademigheid, pijn of druk op de borst, verlies van smaak- of reukzin, …

Als je twee of meer van de volgende symptomen hebt, kan dat ook op COVID wijzen als er geen andere duidelijke oorzaak is: keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, sterke vermoeidheid, lopende/verstopte neus, niezen, diarree. (Keelpijn na luid roepen, spierpijn na een intensieve training of vermoeidheid na een heel korte nacht is dus geen probleem) 

Voor deelnemers uit risicogroepen is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Zij baseren zich daarvoor op de nodige informatie over risicogroepen. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging. De ouders van een deelnemer uit een risicogroep laten per mail weten dat hun kind toestemming heeft om aan de wekelijkse lessen deel te nemen. (info@circuspunt.be)

Tracing 

Circus Punt houdt een aanwezigheidslijst en een contactlogboek bij voor alle lessen. In het contactlogboek houden we alle nauwe contacten bij. Via de inschrijving hebben we de contactgegevens van alle leerlingen.

Gescheiden lesgroepen

We werken onder code geel en oranje in strikt gescheiden lesgroepen. Groepen zijn meestal met maximaal 16 deelnemers.

We vermijden contacten tussen de verschillende lesgroepen die opeenvolgend les volgen.

De lesgevers houden in de mate van het mogelijke afstand tot de deelnemers. Ze dragen steeds een chirurgisch mondmasker tenzij de minimale afstand van 1.5m zeker kan gegarandeerd worden. Uiteraard is de veiligheid van de deelnemers en de fysieke contacten tussen lesgever en leerlingen die daarvoor nodig zijn belangrijker dan het afstand houden.

Lesgroepen voor 12-

Binnen de lesgroepen met enkel kinderen onder de 12 jaar moet er geen afstand gehouden worden, kinderen onder de 12 jaar moeten ook geen mondmaskers dragen. 

Alle technieken zijn toegelaten en materiaal kan gedeeld worden bij deelnemers onder 12 jaar. Toch vermijden we ook dan het nodeloos delen van circusmateriaal en beperken we activiteiten met langdurig intensief contact.

Lesgroepen voor 12+

CODE GEEL

In de lesgroepen met 12+-leerlingen (en gemengde groepen 12- en 12+) moet er onderling wel 1.5m afstand gehouden worden wanneer mogelijk. We zijn vaak fysiek bezig. In code geel mogen maskers bij aanvang van de les afgezet worden, en op het einde van de les weer opgezet. (cfr sport) We vermijden nodeloos delen van circusmateriaal binnen een les en beperken de activiteiten met langdurig intensief contact. Onder code geel is partneracrobatie onder voorwaarden mogelijk voor leerlingen ouder dan 12 jaar. Piramides en andere oefeningen met de hele groep worden vermeden. We vormen vaste groepjes van 5 of 6 personen, en houden deze groepjes minstens 6 opeenvolgende weken ongewijzigd, idealiter nog langer. Binnen deze groepjes kunnen de leerlingen samenwerken, elkaar helpen en beveiligen, etc. In geval van een positieve COVID-test, worden de anderen van het vaste groepje als hoog-risico-contact gezien.

CODE ORANJE

Onder code oranje is partneracrobatie niet mogelijk voor leerlingen ouder dan 12 jaar. In de lessen Luchtacro wordt een bepaalde trapeze of doek steeds door eenzelfde groepje van 2 tot 4 deelnemers gebruikt.

Mond- en neusmaskers

Leerlingen onder de 12 jaar moeten geen een mondmasker dragen. 

CODE GEEL

Iedereen ouder dan 12 jaar / uit het middelbaar draagt een masker tot de lesgever aangeeft dat ze uit mogen. Zoals hierboven gezegd mogen ze tijdens de lessen afgedaan worden aangezien de deelnemers dan intensief fysiek bezig zijn.

uitzonderingen

- Wie naar het toilet moet (enkel beschikbaar voor noodgevallen) draagt een masker (12+).

- Lesgevers dragen altijd een chirurgisch masker tenzij de minimale afstand van 1.5m tot de leerlingen kan gegarandeerd worden. Als de leerlingen op voldoende afstand staan of zitten tijdens een uitleg, kan het masker dus afgezet worden.

CODE ORANJE

Iedereen ouder dan 12 jaar / uit het middelbaar draagt steeds een masker tenzij de lesgever aangeeft dat ze uit mogen: voor fysiek intensieve activiteiten (zweten, hijgen) en activiteiten waarbij het masker de veiligheid in het gedrang kan brengen (bepaalde oefeningen in doek, trapeze, ...) 

Materialen

We vermijden nodeloos delen van circusmateriaal binnen een les. (vb: Als je 3 balletjes uit de bak haalt om te jongleren, hou je die balletjes bij tot het einde van het jongleergedeelte.)

We raden aan om eigen klein circusmateriaal mee te brengen als je dat hebt , uiteraard voorzien van je naam of initialen en in een zak met je naam of initialen op.

Voor de lessen luchtacro gebruikt iedereen steeds dezelfde trapeze of doek tijdens een les. We wisselen dus enkel tussen hoge en lage trapeze als dat echt noodzakelijk is, en we wisselen nooit tussen doeken. Op die manier worden die materialen door zo weinig mogelijk verschillende mensen aangeraakt. Bij leerlingen vanaf 12 jaar maken we vaste groepjes, zoals bij acro. In geval van een positieve COVID-test, worden de anderen van het vaste luchtgroepje als hoog-risico-contact gezien omdat ze het doek deelden.

De materialen van Circus Punt worden dagelijks ontsmet, indien mogelijk ook na elke les. Doeken en tumblingmatten kunnen niet ontsmet worden, maar het virus blijft op poreuze materialen (zoals stof) in een goed verluchte ruimte slechts enkele uren besmettelijk.

Circusmateriaal dat buiten de lessen gebruikt wordt (voor workshops op verplaatsing) wordt ofwel grondig gereinigd, of apart gehouden en minstens een etmaal niet door andere deelnemers gebruikt.

Infrastructuur

Circus Punt heeft voldoende binnenruimte om tijdens de lessen genoeg afstand te kunnen houden. 

De lokalen worden optimaal geventileerd. Deurklinken, leuningen, trapleuningen, toiletten … worden dagelijks grondig gereinigd.

De kleedkamer wordt niet gebruikt. Ze zijn immers te klein om met een hele lesgroep afstand te houden. Kom dus in je circuskledij naar Circus Punt, breng enkel je binnenschoenen mee.

De toiletten kunnen enkel in nood gebruikt worden. Hou er rekening mee en ga vooraf thuis naar het toilet.

Er zal buiten (op het voetpad) moeten gewacht worden voor de start van de les.

Als iemand ziekteverschijnselen krijgt bij Circus Punt, kunnen we de persoon in kwestie isoleren in de kleedkamer, en brengen we de ouders meteen op de hoogte.

Aankomst en vertrek

Ouders worden niet toegelaten in de circuszaal en gang (tenzij als ingeschreven leerling). Enkel voor de ouders van kinderen die voor de allereerste keer komen, kan er eenmalig een uitzondering gemaakt worden.

Ouders die hun kinderen begeleiden tot aan de ingang, en alle leerlingen ouder dan 12 jaar, dragen een mondmasker en houden afstand tot iedereen, behalve tot de gezinsbubbel.

Als er aan carpooling wordt gedaan, is een mondmasker verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 als er anderen dan eigen gezinsleden meerijden.

Persoonlijke hygiëne

De deelnemers wisselen van schoenen en doen hun jas uit in de zaal waar ze les hebben. Het eerste wat elke lesgroep doet, voor de les begint, is onder leiding van de lesgever de handen gaan wassen met water en zeep aan de wasbakken, elke lesgroep afzonderlijk. Leerlingen die ouder zijn dan 12, gaan DAARNA hun mondmasker uitdoen.

Na toiletbezoek (enkel in noodgevallen) worden de handen grondig gewassen.

Voor gebruik van doek en trapeze, worden de handen ontsmet met alcogel. Die is aanwezig in de zaal

Iedereen let er op om te hoesten/niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en na gebruik weg te werpen, …

Op het einde van de les worden de handen opnieuw gewassen in groep, dan mondmaskers weer aan (+12), schoenen wisselen, jas aan.

Breng zeker je binnenschoenen mee (met naam of initialen in)

Procedure bij ziekteverschijnselen

De lesgevers houden de gezondheid van de deelnemers in de gaten, maar we gaan er van uit dat kinderen die naar de les komen helemaal gezond zijn. In geval van twijfel nemen we de temperatuur met een no-touch-koortsthermometer.

Wie tijdens een circusles symptomen vertoont die op COVID kunnen wijzen, wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst, de ouders worden gecontacteerd per telefoon en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. De ouders verbinden zich ertoe om binnen de 24u een huisarts te raadplegen om eventueel een test te laten afnemen. De ouders houden Circolito op de hoogte over de test en de resultaten.

De ouders verbinden zich ertoe om elke positieve COVID-test van een Circus Punt-leerling te melden, als die in 7 dagen ervoor deelnam aan een Circus Punt-les. We maken de identiteit van een positieve leerling niet bekend aan andere leerlingen of ouders.

Circus Punt laat de ouders van de andere leerlingen uit de lesgroep en de lesgever weten dat er een COVID-besmetting is bij een van de andere leerlingen, en vraagt om extra waakzaam te zijn. Als de besmette leerling 12 jaar of ouder is en deel uitmaakte van een (lucht)acro-groepje de week voordien, zullen de andere leerlingen uit dat kleine groepje aangeraden worden om in quarantaine te gaan en de huisarts te contacteren. Zij zijn immers ‘nauwe contacten’ Als de contacttracers je contacteren, moet je doorgeven wie er in jouw (lucht)acrogroepje zat, zodat zij officieel kunnen verwittigd worden.

Deze regels gelden ook voor de lesgevers en assistenten.

Verantwoordelijke Circus Punt en contactgegevens

Sofie Van Mieghem, Info@circuspunt.be, 0485 74 71 89

Lieven Leemans, coördinator Circolito, lieven@circolito.be, 0495 50 38 36

Samenvatting

 • Kom niet naar de les als je ziek bent, als je moet getest worden of als je in quarantaine bent of hoort te zijn. Ook als er huisgenoten ziek zijn of moeten getest worden, blijf je thuis.
 • Ga vooraf thuis naar het toilet. We beperken een toiletbezoek bij Circus Punt tot het strikte minimum in hoogste nood.
 • Breng je eigen volle drinkbus mee met je naam op.
 • Zorg dat je je circuskledij al aan hebt, en breng enkel je binnenschoenen (zeker), een proper handdoekje (als je geen papier wil verspillen om je handen af te drogen) en eigen circusmateriaal (eventueel) mee. Zet overal je naam of initialen op.
 • Kom niet te vroeg of te laat, je gaat buiten moeten wachten tot de lesgever de groep binnenlaat.
 • +12 jarigen dragen een mondmasker als ze aankomen, staan te wachten, naar binnen gaan...
 • Ouders worden niet toegelaten in de gang of de zaal.
 • Na het wisselen van schoenen en uitdoen van jas, wast iedereen de handen.
 • Leerlingen (12+) mogen daarna hun masker afzetten en op de stoel bij hun spullen leggen.
 • We vermijden het doorgeven van materiaal en beperken langdurig fysiek contact, en fysiek contact met de hele groep.
 • We houden onderling zo goed mogelijk afstand tot andere gezinsbubbels, ook als de maskers op zijn
 • Lesgevers dragen een chirurgisch mondmasker, tenzij de afstand van 1.5m tot alle leerlingen kan gegarandeerd worden.
 • De les stopt 10 minuten vroeger dan normaal
 • Op het einde van de les worden de handen opnieuw gewassen, maskers gaan weer aan, schoenen worden gewisseld en jassen aangedaan.
 • De groep verlaat samen de zaal.
 • LET OP: de leerlingen gaan dus wat vroeger klaar zijn, en NIET binnen kunnen wachten.
 • De lesgever reinigt de stoelen in de gang alsook het gebruikte materiaal.

In geval van besmetting:

 • Meld een positieve COVID-test zo snel mogelijk (als de leerling in de 7 dagen ervoor een circusles volgde) aan Circus Punt
 • Samen met de lesgever wordt bekeken of er hoog-risico-contacten waren in de les. 
 • Iedereen (laag risico) wordt gewaarschuwd om extra waakzaam te zijn, eventuele hoog-risico-contacten worden gecontacteerd met de vraag om hun dokter te raadplegen.