COVID-preventieplan Wekelijkse lessen Circolito Mechelen en Vilvoorde

COVID-Preventieplan Wekelijkse lessen Circolito Mechelen en Vilvoorde 2020-2021

Dit plan is gebaseerd op de leidraad voor circuseducatieve activiteiten en daardoor op de basisprotocol Cultuur en  aangevuld met  circuseducatieve en andere aan de circusateliers context gebonden aspecten; dit alles met het oog op het zo veilig mogelijk organiseren van wekelijkse circuslessen en circusinitiaties in de gebouwen van Circolito tijdens de COVID-19-pandemie.

Circolito volgt de gefaseerde aanpak met de kleurcodes die zowel voor cultuur, sport als jeugdwerk gebruikt worden.

Onder code groen, geel en oranje gaan de wekelijkse lessen door, mits aanpassingen en maatregelen. Onder code rood worden de wekelijkse lessen opgeschort en gaan we over op afstandslessen.

Deelname: wie mag naar de wekelijkse lessen komen?

Iedereen moet ingeschreven zijn voor de wekelijkse lessen zodat we de noodzakelijke contactgegevens hebben.

Je mag NIET naar de Circolito-lessen komen in één van deze gevallen:

  • Je hebt ziektesymptomen die aan COVID doen denken: neem meteen contact op met de huisarts. Als die een test niet nodig vindt, kan je terugkomen als de symptomen helemaal verdwenen zijn. Als er wel een test komt, moet je sowieso thuisblijven tot je de uitslag hebt. Als de test negatief is, en de symptomen helemaal verdwenen zijn, mag je terug deelnemen.
  • Je hebt de afgelopen 7 dagen een positieve corona-test afgelegd: ten vroegste 7 dagen na de test én 3 dagen na de laatste ziekteverschijnselen mag je weer deelnemen aan de lessen.
  • Jij hebt een hoog-risico-contact gehad met iemand die COVID-positief was. Je moet dan in quarantaine en je in overleg met je huisarts laten testen. De huisarts beslist wanneer de quarantaine kan opgeheven worden en je weer kan deelnemen aan activiteiten zoals de circuslessen.
  • Je bent in het buitenland in een rode (quarantaine en test verplicht) of oranje zone (quarantaine en test aangeraden) geweest.

Je mag ook NIET naar de Circolito-lessen komen in een van deze gevallen:

  • Iemand van je dichte bubbel (gezin, nauwe contacten) heeft ziekteverschijnselen die op COVID kunnen wijzen.
  • Iemand van je dichte bubbel is in contact geweest met iemand met COVID, moet/heeft zich laten testen maar heeft nog geen negatief testresultaat
  • Iemand van je dichte bubbel is COVID-positief: jij moet de quarantaine-regels volgen zoals door de huisdokter uitgelegd.

Dit zijn symptomen die op COVID kunnen wijzen, ook als dat het enige symptoom is: koorts, ernstige hoest, kortademigheid, pijn of druk op de borst, verlies van smaak- of reukzin, …

Als je twee of meer van de volgende symptomen hebt, kan dat ook op COVID wijzen als er geen andere duidelijke oorzaak is: keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, sterke vermoeidheid, lopende/verstopte neus, niezen, diarree. (Keelpijn na luid roepen, spierpijn na een intensieve training of vermoeidheid na een heel korte nacht is dus geen probleem) 

Voor deelnemers uit risicogroepen is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Zij baseren zich daarvoor op de nodige informatie over risicogroepen. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging. De ouders van een deelnemer uit een risicogroep laten per mail weten dat hun kind toestemming heeft om aan de wekelijkse lessen deel te nemen. (lieven@circolito.be)

Tracing 

Circolito houdt een aanwezigheidslijst en een contactlogboek bij voor alle lessen. In het contactlogboek houden we alle nauwe contacten bij. Via de inschrijving hebben we de contactgegevens van alle leerlingen.

Gescheiden lesgroepen - activiteiten

We werken onder code geel en oranje in strikt gescheiden lesgroepen. Deze zijn maximaal 50 personen groot (de kleuterlessen vormen de grootste groepen), meestal is het maximum 16 of 18 deelnemers.

We vermijden contacten tussen de verschillende lesgroepen die tegelijkertijd of opeenvolgend les volgen.

De lesgevers houden in de mate van het mogelijke afstand tot de deelnemers. Ze dragen steeds een chirurgisch mondmasker tenzij de minimale afstand van 1.5m zeker kan gegarandeerd worden. Uiteraard is de veiligheid van de deelnemers en de fysieke contacten tussen lesgever en leerlingen die daarvoor nodig zijn belangrijker dan het afstand houden.

Lesgroepen voor 12-

Binnen de lesgroepen met enkel kinderen onder de 12 jaar moet er geen afstand gehouden worden, kinderen onder de 12 jaar moeten ook geen mondmaskers dragen. 

Alle technieken zijn toegelaten en materiaal kan gedeeld worden bij deelnemers onder 12 jaar. Toch vermijden we ook dan het nodeloos delen van circusmateriaal en beperken we activiteiten met langdurig intensief contact.

Lesgroepen voor 12+

CODE GEEL

In de lesgroepen met 12+-leerlingen (en gemengde groepen 12- en 12+) moet er onderling wel 1.5m afstand gehouden worden wanneer mogelijk. Maskers mogen bij aanvang van de les afgezet worden, en worden op het einde van de les weer opgezet. (cfr sport). We vermijden nodeloos delen van circusmateriaal binnen een les en beperken de activiteiten met langdurig intensief contact. Onder code geel is partneracrobatie onder voorwaarden mogelijk voor leerlingen ouder dan 12 jaar. Piramides en andere oefeningen met de hele groep worden vermeden. We vormen vaste groepjes van 5 of 6 personen, en houden deze groepjes minstens 6 opeenvolgende weken ongewijzigd, idealiter nog langer. Binnen deze groepjes kunnen de leerlingen samenwerken, elkaar helpen en beveiligen, etc. In geval van een positieve COVID-test, worden de anderen van het vaste groepje als hoog-risico-contact gezien.

CODE ORANJE

Onder code oranje zijn partneracrobatie, bascule en wedstrijden eenwielerbasket niet mogelijk voor leerlingen ouder dan 12 jaar.

Mond- en neusmaskers

Leerlingen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.

CODE GEEL

Iedereen ouder dan 12 jaar / uit het middelbaar draagt een masker tot de lesgever aangeeft dat ze uit mogen. Zoals hierboven gezegd mogen ze tijdens de lessen afgedaan worden aangezien de deelnemers dan intensief fysiek bezig zijn.

uitzonderingen

- Wie naar het toilet moet (enkel beschikbaar voor noodgevallen) draagt een masker (12+).

- Ouders van kleuters of ouders bij familiecircus dragen een mondmasker tijdens activiteiten waarbij de ‘gezinsbubbels’ door elkaar lopen en de afstand dus niet gegarandeerd kan worden. Enkel bij intensieve inspanningen (familiecircus) of wanneer de ‘gezinsbubbels’ op voldoende afstand van elkaar neerzitten, mag het masker afgezet worden

- De leerlingen van Impro 18+ dragen in principe wél een mondmasker tijdens de les, tenzij de lesgever aangeeft dat het een statische oefening is met voldoende afstand en het masker afgezet kan worden.

- Lesgevers dragen altijd een chirurgisch masker tenzij de minimale afstand van 1.5m tot de leerlingen kan gegarandeerd worden. Als de leerlingen op voldoende afstand staan of zitten tijdens een uitleg, kan het masker dus afgezet worden.

CODE ORANJE

Iedereen ouder dan 12 jaar / uit het middelbaar draagt altijd een masker tenzij de lesgever aangeeft dat ze uit mogen: voor fysiek intensieve activiteiten (zweten, hijgen) en activiteiten waarbij het masker de veiligheid in het gedrang kan brengen (bepaalde oefeningen in doek, trapeze, ...) 

Materialen

We vermijden nodeloos delen van circusmateriaal binnen een les. (vb: Als je 3 balletjes uit de bak haalt om te jongleren, hou je die balletjes bij tot het einde van het jongleergedeelte.)

We raden aan om eigen klein circusmateriaal mee te brengen als je dat hebt , uiteraard voorzien van je naam of initialen en in een zak met je naam of initialen op.

Voor de lessen luchtacro gebruikt iedereen steeds dezelfde trapeze of doek tijdens een les. We wisselen dus enkel tussen hoge en lage trapeze als dat echt noodzakelijk is, en we wisselen nooit tussen doeken. Op die manier worden die materialen door zo weinig mogelijk verschillende mensen aangeraakt. Bij leerlingen vanaf 12 jaar maken we vaste groepjes, zoals bij acro. In geval van een positieve COVID-test, worden de anderen van het vaste luchtgroepje als hoog-risico-contact gezien omdat ze het doek deelden.

De materialen van Circolito worden dagelijks ontsmet, indien mogelijk ook na elke les. Doeken en tumblingmatten kunnen niet ontsmet worden, maar het virus blijft op poreuze materialen (zoals stof) in een goed verluchte ruimte slechts enkele uren besmettelijk.

Circusmateriaal dat buiten de lessen gebruikt wordt (voor workshops op verplaatsing) wordt ofwel grondig gereinigd, of apart gehouden en minstens een etmaal niet door andere deelnemers gebruikt.

Infrastructuur

Circolito heeft meer dan 1000m² binnenruimte. Dat is genoeg om tijdens de lessen genoeg afstand te kunnen houden. Er wordt minimaal 10m²/deelnemer aangeraden.

(Circolito Vilvoorde heeft  170 m² binnenruimte. Dat is net genoeg om tijdens de lessen genoeg afstand te kunnen houden, de grootste groepen bestaan uit 16 leerlingen.)

De lokalen worden optimaal geventileerd: buiten de lessen laten we in Mechelen de dakextractie draaien (ze maakt te veel lawaai om tijdens de lessen te draaien), overdag verluchten we via openstaande deuren. De groene zaal wordt continu op de hoogste capaciteit verlucht.

Deurklinken, leuningen, trapleuningen, toiletten … worden dagelijks grondig gereinigd.

De kleedkamers worden niet gebruikt. Ze zijn immers te klein om met een hele lesgroep afstand te houden. Kom dus in je circuskledij naar Circolito, breng enkel je binnenschoenen mee.

De toiletten kunnen enkel in nood gebruikt worden. Hou er rekening mee en ga vooraf thuis naar het toilet.

We gebruiken verschillende ingangen. Er zal soms buiten moeten gewacht worden.

Als iemand ziekteverschijnselen krijgt bij Circolito, kunnen we de persoon in kwestie isoleren in het douchelokaal op de eerste verdieping, en brengen we de ouders meteen op de hoogte.

Verschillende ingangen Circolito-Mechelen

Om de verschillende lesgroepen optimaal te scheiden, werken we met verschillende ingangen. Elke lesgroep zal gedurende een aantal opeenvolgende weken in dezelfde zaal les krijgen. De leerlingen zullen gedurende die weken dus die bepaalde ingang moeten gebruiken. 

  • Rode zaal: Ingang en uitgang via deuren aan de rode zaal, aan de trappen aan de voorkant van den Hangar. Iedereen wacht buiten tot de vorige lesgroep de zaal verlaten heeft en de lesgevers de banken hebben gereinigd. De lesgevers geven aan wanneer je naar binnen mag.
  • Blauwe zaal: Ingang en uitgang via deuren aan de blauwe zaal, aan de trappen aan de voorkant van den Hangar. Iedereen wacht buiten tot de vorige lesgroep de zaal verlaten heeft en de lesgevers de banken hebben gereinigd. De lesgevers geven aan wanneer je naar binnen mag.
  • Groene zaal: ingang langs de hoofdingang opzij en dan meteen de trap op. Je wacht op het platform tot de lesgever je komt halen. Geef aan de ingang voorrang aan mensen die naar buiten komen.

 We geven aan elke ingang aan welke lesgroep die ingang dient te gebruiken. Zorg dat je weet hoe jouw lesgroep heet: Pierrot 4, Circo 3, Basisacro 2, etc…

Aankomst en vertrek

Ouders worden niet toegelaten in de circuszalen (tenzij als begeleider tijdens kleutercircus of als ingeschreven leerling). Enkel voor de ouders van kinderen die voor de allereerste keer komen, kan er eenmalig een uitzondering gemaakt worden.

Kinderen kunnen in Mechelen afgezet worden aan de kiss&ride-zone en zelf naar de juiste ingang komen. In Vilvoorde wachten de kinderen in de ‘overdekte straat’ en gaan eerst samen met de lesgever de handen wassen.

Ouders die hun kinderen begeleiden tot aan de juiste ingang, en alle leerlingen ouder dan 12 jaar, dragen een mondmasker en houden afstand tot iedereen, behalve tot de gezinsbubbel.

Als er aan carpooling wordt gedaan, is een mondmasker verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 als er anderen dan eigen gezinsleden meerijden.

Persoonlijke hygiëne

De deelnemers wisselen van schoenen en doen hun jas uit in de zaal waar ze les hebben. Het eerste wat elke lesgroep doet, voor de les begint, is onder leiding van de lesgever de handen gaan wassen met water en zeep aan de wasbakken, elke lesgroep afzonderlijk. Leerlingen die ouder zijn dan 12, gaan DAARNA hun mondmasker uitdoen.

Na toiletbezoek (enkel in noodgevallen) worden de handen grondig gewassen.

Voor gebruik van doek, trapeze of mast, worden de handen ontsmet met alcogel. Die is aanwezig in elke zaal

Iedereen let er op om te hoesten/niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en na gebruik weg te werpen, …

Mechelen: Op het einde van de les worden de handen opnieuw gewassen in groep, dan mondmaskers weer aan (+12), schoenen wisselen, jas aan.

Vilvoorde: Op het einde van de les gaan mondmaskers weer aan (+12), kunnen schoenen gewisseld worden en gaat de jas weer aan. Daarna gaan we onder begeleiding opnieuw in groep de handen wassen.

De binnenschoenen uit de schoenenkast in Mechelen kunnen NIET gebruikt worden. Breng zeker je binnenschoenen mee (met naam of initialen in)

Procedure bij ziekteverschijnselen

De lesgevers houden de gezondheid van de deelnemers in de gaten, maar we gaan er van uit dat kinderen die naar de les komen helemaal gezond zijn. In geval van twijfel nemen we de temperatuur met een no-touch-koortsthermometer.

Wie tijdens een circusles symptomen vertoont die op COVID kunnen wijzen, wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst, de ouders worden gecontacteerd per telefoon en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. De ouders verbinden zich ertoe om binnen de 24u een huisarts te raadplegen om eventueel een test te laten afnemen. De ouders houden Circolito op de hoogte over de test en de resultaten.

De ouders verbinden zich ertoe om elke positieve COVID-test van een Circolito-leerling te melden, als die in 7 dagen ervoor deelnam aan een Circolitoles. We maken de identiteit van een positieve leerling niet bekend aan andere leerlingen of ouders.

Circolito laat de ouders van de andere leerlingen uit de lesgroep en de lesgever weten dat er een COVID-besmetting is bij een van de andere leerlingen, en vraagt om extra waakzaam te zijn. Als de besmette leerling 12 jaar of ouder is en deel uitmaakte van een (lucht)acro-groepje de week voordien, zullen de andere leerlingen uit dat kleine groepje aangeraden worden om in quarantaine te gaan en de huisarts te contacteren. Zij zijn immers ‘nauwe contacten’ Als de contacttracers je contacteren, moet je doorgeven wie er in jouw (lucht)acrogroepje zat, zodat zij officieel kunnen verwittigd worden.

Deze regels gelden ook voor de lesgevers en assistenten.

Verantwoordelijke Circolito en contactgegevens

Lieven Leemans, coördinator Circolito vzw

lieven@circolito.be

0495 50 38 36