lesgroepjes van 10

27 januari 2021

De overheid heeft de aangepaste regels voor buitenschoolse activiteiten voor jongeren aangepast. Men wil het aantal contacten tussen mensen verder beperken om de kans op virusoverdracht te verkleinen, en tegelijk de tieners toch weer iets meer ruimte geven. Want sinds eind oktober konden die eigenlijk geen enkele hobby meer doen (tenzij ze skater zijn, of assistent-lesgever voor -12jarigen bij Circolito ;-)). En dat terwijl de maatregelen waar ze op school mee te maken kregen, ook al zwaar wogen. Dus we zijn blij dat er voor hen toch weer wat mogelijkheden voor ontspanning met leeftijdsgenoten zijn.

Iedereen tot en met 18 jaar zal dus 1 buitenschoolse groepsactiviteit kunnen kiezen, over jeugdwerk, cultuur, en sport heen. Voor -12jarigen kan die ene hobby nog binnen doorgaan, voor 12-18jarigen kan het enkel buiten. En de groepen worden beperkt tot 10 deelnemers. Voor +18jarigen verandert er niets. Zij mogen enkel met maximaal 4 personen (lesgever inbegrepen) buiten sporten of circussen.

Het is niet de bedoeling dat je de ene week kiest voor de jeugdbeweging of de sportclub, en de andere week voor circus. De keuze zou meteen voor een aantal weken moeten gemaakt worden. We vertrouwen er op dat iedereen die ene, beste hobby voor zichzelf kiest, he.

Dit is hoe we het voor Circolito in het algemeen zien. 

 • Elke leerling zal maximaal 1 circusles kunnen kiezen. (dus bijvoorbeeld Pierrot OF Basisacro OF Eenwieler voor wie voor deze drie lessen in ingeschreven) 
 • Iedereen die voor Circolito kiest als belangrijkste hobby, zal zeker een plaatsje krijgen in een lesgroep.
 • We hebben er ook alle begrip voor als de keuze op de jeugdbeweging, de academie of sport valt, of wanneer je je liever geen buitenschoolse activiteiten doet. Maak de keuze voor de hobby waar jij het meest aan gaat hebben de komende weken.
 • We houden zoveel mogelijk het bestaande lessenrooster aan, maar hier en daar zullen (kleine) aanpassingen nodig zijn.

-12jarigen

 • De multilessen voor -12 die nu al liepen, blijven doorgaan, maar dus in kleinere groepen. Als iedereen uit zo'n groep voor circus als enige hobby zou kiezen, dan blijft de groep groter dan 10 leerlingen. In dat geval zullen we aan leerlingen vragen of zij in een andere les kunnen deelnemen. En als alle groepen overvol zitten, creëren we wel een groep bij!
 • Voor de specialisatielessen (eenwieler, parkour, luchtacro en acro) krijgen de -12jarigen (geboren in 2009 en later) binnen les. Leerlingen uit een B-groep, waar heel weinig -12jarigen inzitten, zullen bij de A-groep kunnen aansluiten (vb voor Parkour).
 • Aangezien alle -12jarigen hun specialisatie weer kunnen doen, valt de circusclub op zondag weg.

12-18jarigen

 • De multilessen Cascade 1, 2 en 3 zullen buiten doorgaan, ook in kleine groepen. De leerlingen bepalen samen met de lesgevers een beetje hoe ze die lessen aanpakken. Uiteraard zijn niet alle technieken mogelijk. Bij mooi weer is trampoline buiten, of misschien zelfs eens mast en doek, niet uitgesloten.
 • Voor de 12-18-jarigen uit de specialisatielessen gaan er buitentrainingen zijn. De nadruk zal daar liggen op samen bezig zijn rond conditie, kracht en lenigheid. Er zal logischerwijze minder op de specifieke techniek geoefend kunnen worden. Het kan wel af en toe eens lukken om de portiek buiten op te zetten zodat er doek en trapeze kan geoefend worden in de les Luchtacro. En als het helemaal droog is, kan de bascule op het terras opgesteld worden voor de les Bascule, of een tumblingmat en minitrampoline voor de les Acro... Maar dat zal zeker niet elke keer kunnen. (De portiek zet je immers niet zomaar eventjes buiten, en het is hier ook niet echt altijd droog ;-)). Voor de lessen Eenwieler en Parkour zijn er in openlucht al wat meer mogelijkheden, voor jongleren, diabolo en improvisatie natuurlijk ook.

+18jarigen

 • De regels voor +18 veranderen niet, je kan met maximaal 4 personen samen circussen of sporten buiten. Wij laten de +18jarigen ook maximaal 1 les kiezen, maar dan in kleine groepjes van 3 leerlingen met 1 lesgever, en ook buiten. We bekijken hoe we alle geïnteresseerden toch zo vaak mogelijk kunnen komen laten circussen.

Familiecircus

 • zowel de ouders als de kinderen die ingeschreven zijn voor de lesgroep familiecircus, kunnen 1 circolito-les kiezen.
 • Voor de kinderen zijn er binnenlessen, voor de ouders kan het enkel buiten.
 • Het kan best zijn dat papa voor circus kiest, en dochterlief liever naar de scouts gaat, da's geen probleem.
 • Afhankelijk van wie er kiest voor deze les, bekijken we wanneer we jullie kunnen laten komen. Voor 1 kind kunnen we moeilijk een lesgever voorzien, maar dan kan die leerling wel in een andere groep aansluiten. Maar dat bespreken we dan wel.

Waar buiten?

Er zijn regelmatig verschillende lessen voor +12jarigen op hetzelfde ogenblik. Dus we hebben verschillende 'buiten-plaatsen' nodig. We moeten nog toestemming krijgen om onze 'jongleertent' op te zetten op het terrein voor Den Hangar, en gaan ook vragen om naast het gebouw te mogen circussen. En sommige buitentrainingen gaan misschien een looptochtje inhouden zodat ze hier wel vertrekken, maar niet de hele tijd rond Den Hangar blijven. Om te zorgen dat de verschillende groepjes van tien niet met elkaar in contact komen, zal er goed afgesproken worden waar welke les plaatsvindt. Je komt best niet te vroeg of te laat, en blijf na de les niet in groep 'plakken'.

Compensatie

Als je nu slechts naar 1 les kan komen maar voor 2 inschreef, of nu even niet meer komt omdat je bijvoorbeeld voor de jeugdbeweging kiest, dan voorzien we achteraf een compensatie voor het betaalde inschrijvingsgeld. We zullen achteraf bekijken hoeveel lessen er zo weggevallen zijn voor jou. Dat geldt ook voor de leerlingen die al maanden niet meer konden komen door de opgeschorte lessen.