Circolito

Inschrijvingsvoorwaarden

Als je inschrijft voor een Circolito-activiteit, ga je automatisch akkoord met de onderstaande inschrijvingsvoorwaarden. Of je ze leest of niet, da's aan jou! :-)

Wekelijkse lessen

De inschrijvingen starten voor iedereen op het zelfde moment. Sommige inschrijvingen worden meteen verwerkt, andere komen eerst op een wachtlijst.

Leerlingen die in het lopend atelierjaar wekelijkse lessen volgden en hun gezinsleden, krijgen voorrang bij het opvullen van de lesplaatsen, in volgorde van inschrijven. Hun inschrijvingen voor multilessen worden meteen bevestigd, voor zover er nog vrije plaatsen zijn in de gekozen les. (Let op: als je 10 jaar bent en dit jaar ingeschreven bent voor Circo 2 op woensdag, dan garanderen we je opnieuw een plaats in EENCirco-les als je binnen de twee weken inschrijft, maar we kunnen niet garanderen dat er na bijvoorbeeld één week nog plaats is in Circo 2!)

Voor specialisatielessen kijken we gedurende 1 week hoeveel plaatsen er vrij komen.

  • Wie voor dezelfde specialisatieles inschrijft als in het lopende circusjaar (vb Luchtacro A), wordt meteen bevestigd (Let op: inschrijven binnen de week, volgorde heeft geen belang)
  • Wie een niveau wil stijgen (vb nu in Luchtacro A, volgend jaar graag naar Luchtacro B, na overleg met de lesgevers/testles), schrijft voor twee lessen in: zowel de huidige les, als het volgende niveau. Na een week kijken we hoeveel plaatsen er zijn in het volgende niveau, en worden de leerlingen die daar volgens de lesgevers het meest klaar voor zijn, bevestigd in het hogere niveau. De andere inschrijving voor het huidige niveau wordt dan gecancelled. (Inschrijven binnen de week, volgorde van inschrijven heeft geen belang)
  • Wie in het lopende atelierjaar al wekelijkse lessen volgde, en nu voor het eerst een specialisatieles wil volgen (vb basisacro), komt gedurende 1 week op de wachtlijst. Het aantal vrije plaatsen wordt na 1 week ingevuld, volgens volgorde van inschrijven. 

Nieuwe leerlingen kunnen ook meteen inschrijven bij de start van de inschrijvingen, maar zij komen eerst op een wachtlijst. Precies twee weken na de start van de inschrijvingen bevestigen we hun inschrijvingen, voor zover er dan nog vrije plaatsen zijn in de gekozen les.

Eerste, tweede en derde keuze:

Je kan bij het inschrijven ook een tweede en evt derde keuze opgeven voor een zelfde les op een ander ogenblik. We bekijken die tweede keuze enkel als de eerste keuze volzet zou zijn. Door geen tweede keuze op te geven bij inschrijving, loop je het risico dat de mogelijke alternatieven ondertussen ook volzet zijn tegen dat wij laten weten dat de eerste keuze niet lukt.

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde lesgroep, kan Circolito beslissen om de lesgroep niet te laten doorgaan. We zoeken dan een oplossing voor de ingeschreven leerlingen, of storten het volledige inschrijvingsbedrag terug. 

We streven naar ongeveer 30 lessen in een circusjaar, maar er zijn geen lessen op officiële vakantiedagen. Zonder overmacht garanderen we zeker 28 lessen.

Wanneer er door overmacht lessen niet kunnen doorgaan, laten we dat zo snel mogelijk weten aan de ingeschreven leerlingen. Er is geen terugbetaling voor dergelijke door overmacht gecancelde lessen, en ze worden ook niet later ingehaald. We doen er uiteraard wel alles aan om oplossingen te vinden om de lessen toch te laten doorgaan, binnen de mate van het mogelijke. 

Leerlingen die ingeschreven zijn voor de wekelijkse lessen, krijgen korting op circusweken, verjaardagsfeestjes en het zomerkamp. 

Circusweken, specialisatiestages, weekend, zomerkamp...

Zowel leerlingen als niet-leerlingen worden in volgorde van inschrijven aanvaardt, tot het aantal beschikbare plaatsen volzet is. Er kan een maximum plaatsen voor niet-leerlingen voorzien worden. Voor het Circolitoweekend kunnen niet-leerlingen enkel mee als er een week voor de start nog vrije plaatsen zijn.

Als alle plaatsen ingenomen zijn, kom je op de wachtlijst terecht. Zodra er plaatsen vrijkomen, nemen wij contact op met de 'wachtlijsters'. We kunnen niet voorspellen of en wanneer er plaatsen vrijkomen, zelf bellen om te vragen hoe het staat helpt ook niet :-).

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld staat steeds vermeld bij de desbetreffende lessen, weken of het kamp.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

Als de prijs dé reden is om niet in te schrijven, neem dan even contact op met lieven@circolito.be, dan zoeken we samen naar oplossingen.

Voor houders van een UIT-pas (Mechelen), een Vrijetijdspas (Vilvoorde) of een Attest Vrijetijdsparticipatie (St.Niklaas) hanteren we sowieso aangepaste prijzen, zij betalen slechts 20% van het standaard lesgeld. Er kunnen beperkingen zijn op het aantal activiteiten dat met een dergelijke korting kan geboekt worden. Deze korting wordt niet automatisch berekend, maar pas bij de bevestiging door ons. Aarzel niet om iets te laten weten als we het vergaten...

Betalen en annuleren

Elke annulering moet via mail gebeuren (of telefonisch, maar ook dan bevestigd met mail). Gewoon niet betalen is NIET gelijk aan annuleren.

Voor de wekelijke lessen:

Het inschrijvingsgeld moet ten laatste op 31 augustus betaald zijn. Een week na de eerste reminder om vooralsnog te betalen kan je uitgeschreven worden. Let op, er is dan sowieso ook een annulatiekost te betalen.

Wie inschrijft na 1 september, krijgt 1 week de tijd om te betalen.

Het inschrijvingsgeld wordt bij voorkeur online betaald via 'mijn Circolito'. Indien je toch kiest voor overschrijving op ons rekeningnr BE44 4140 0510 3145 moet je heel duidelijk de naam van de leerling, de naam en de dag van de les vermelden. 

Laat ons zo snel mogelijk en schriftelijk weten wanneer je een inschrijving wil annuleren, dan kunnen we iemand anders blij maken met jouw plaats.

Voor elke annulatie na 1 september betaal je een annulatiekost van 10 euro plus 10 euro per voorbije, al dan niet gevolgde les. Het resterende bedrag wordt teruggestort.

Enkel indien het voor jou financieel te lastig is om alle lessen in 1 keer te betalen, kan je zonder meerkost in 2 schijven betalen. De eerste schijf bedraagt minstens 50% van het totale bedrag en moet voor 31 augustus betaald zijn. De tweede schijf moet voor 31 december betaald zijn. Let op, je betaalt daardoor niet per half jaar. Ook als je zonder heel goede reden zou stoppen na 3 maanden, moet je het resterende jaarbedrag toch betalen! Zorg dat de tweede betaling automatisch op tijd gebeurt, zodat we geen herinneringen (met mogelijk bijkomende kosten) moeten versturen.

Gratis proeflessen zijn enkel mogelijk tijdens de proeflesweek in het voorjaar, maar niet in het begin van het circusjaar. Je kan het risico nemen en niet betalen tot na de eerste les. Maar als de les ondertussen volzet is, kan ook de proefles niet doorgaan. Veiliger is het om wél te betalen. Als de eerste les zou tegenvallen, en de inschrijving wordt geannuleerd, storten we het inschrijvingsgeld -20 euro terug.

Voor circusweken, specialisatiestages en het kamp

Het inschrijvingsgeld moet ten laatste 3 weken voor aanvang betaald zijn. Bij voorkeur met een online betaling via 'mijn Circolito'. Indien je toch kiest voor overschrijving op ons rekeningnr BE44 4140 0510 3145 moet je heel duidelijk de naam van de deelnemer en de naam en datum van de activiteit vermelden. 

Bij te late betaling kunnen we, zonder verwittiging, voorrang geven aan kandidaat-deelnemers op de wachtlijst.

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer je een inschrijving wil annuleren, dan kunnen we iemand anders blij maken met jouw plaats.

Voor annulaties op minder dan 3 weken voor de start van kamp/stage betaal je 20% van het inschrijvingsgeld. Voor annulaties op minder dan 1 week voor de start van kamp/stage, betaal je een annuleringskost van 75% van het inschrijvingsgeld. Je betaalt het volledige bedrag als je minder dan 2 dagen vooraf annuleeert, of niet komt opdagen. In geval van overmacht bekijken we natuurlijk wat er nog kan geregeld worden.
 

Foto's

Tijdens de activiteiten van Circolito worden er regelmatig foto's of filmpjes gemaakt om te gebruiken in folders of op de website. Indien je dat niet wenst, kan je dat voor, tijdens of na het maken van de beelden aan de fotograaf laten weten. Via 'mijn Circolito' kan je ook laten weten dat er nooit beelden mogen gebruikt worden waar jij identificeerbaar op staat. 

De volledige privacy-verklaring vind je hier.

Circolito
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
©2022 Circolito
BTW BE0478.541.877
RPR Mechelen
Privacy- & cookieverklaringin brand gezet door de maanstekerij