Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid 

Op Circolito is er plaats voor iedereen en iedereen mag zichzelf zijn. Daar streven we naar, met z'n allen.
We hopen dan ook dat iedereen zich goed voelt. 

We willen daar op inzetten, niet enkel door gepast te reageren als er iets mis loopt, maar ook door actief en kwalitatief te werken aan een open cultuur.

Om ervoor te zorgen dat het 'integriteitsbeleid' niet gewoon lettertjes op een papier zijn, investeren we hier jaarlijks tijd in. Door samen naar het beleid te kijken en eraan te werken met het team, blijft er vanalles in beweging. Zo coachen we onze lesgevers en assistenten om in een sfeer van openheid en veiligheid les te geven, alert te zijn en reiken we hen tools aan om gepast en consequent te reageren. 

Zit iets je dwars? Dan hopen we dat je daarover kan praten met iemand.
1. Spreek je lesgever of je assistent aan.
2. Lukt dat om een of andere reden niet? Dan ben je welkom bij Lieven Leemans of Eva Van Eynde.
Dat kan door binnen te springen op kantoor of een mailtje te sturen naar lieven@circolito.be of evave@circolito.be.
3. Zie je dat om een of andere reden ook niet zitten? Dan kan je terecht bij Dieter Goossens, voorzitter van de Raad Van Bestuur van Circolito: diet_goossens@hotmail.com
4. Overstijgt je probleem Circolito? Dan kan je bijvoorbeeld contact opnemen met Awel of Opvoedingswinkel of Tele-Onthaal. Er komt binnenkort ook een overkoepelend meldpunt bij het Circus Centrum.

Het belangrijkste blijft: praat erover. 

Lieven is al jaren coördinator bij Circolito, Dieter zetelt als voorzitter in onze Raad Van Bestuur, Eva is leerkracht van opleiding en schoolt zich momenteel actief bij tot A.P.I. (AanspreekPunt Integriteit). Alle drie bezitten de juiste vaardigheden om discreet met jouw verhaal om te gaan.

A.P.I. = Aanspreekpersoon Integriteit
Deze persoon kan er in een organisatie mee zorg voor dragen dat jongeren, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over integriteit en lichamelijk of psychisch grensoverschrijdend gedrag. De API luistert en geeft advies of verwijst door wanneer nodig. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.