Prijzen

De Circolitolessen lopen over een heel circusjaar (ongeveer 30 lessen). Je schrijft in voor een heel jaar en je betaalt ook voor een heel jaar.

Stel dat je toch zou willen uitschrijven, dan betalen we een gedeelte van het inschrijvingsgeld terug. Als het lastig is om voor het heel jaar ineens te betalen, dan kan er in twee schijven betaald worden. (zie inschrijvingsvoorwaarden voor details)

Er is een korting voor bijkomende leerlingen uit eenzelfde gezin, en een grotere korting voor leerlingen die meerdere lessen willen volgen.

  1ste v.h. gezin 2de v.h. gezin ... v.h. gezin extra les
1u/week 160 € 120 € 80 € 80 €
1,5u/week 200 € 160 € 120 € 120 €
2u/week 240 € 200 € 160 € 160 €

 

  • Een les van 1 uur per week kost 160 euro voor het hele jaar voor de eerste leerling van een gezin, 120 euro voor de tweede en 80 euro vanaf de derde leerling uit het gezin.
  • Een les van 1,5 uur per week kost 200 euro voor het hele jaar voor de eerste, 160 euro voor de tweede en 120 euro vanaf de derde leerling uit hetzelfde gezin.
  • Een specialisatieles van 2 uur per week kost 240 euro voor het hele jaar voor de eerste, 200 euro voor de tweede en 160 euro vanaf de derde leerling uit hetzelfde gezin.
  • Als een leerling meerdere lessen volgt, betaalt hij 80 euro voor een bijkomende les van 1 uur per week, 120 euro voor een bijkomende les van 1,5 uur per week of 160 euro voor een bijkomende les van 2 uur per week.

Let op:

  • Voor de kleutercircuslessen is de kleuter samen met mama of papa ingeschreven (beiden zijn verzekerd). Die lessen kosten 200 euro voor 1 uur per week. 
  • Voor het familiecircus schrijft iedere leerling vanaf nu apart in, en wordt er gebruik gemaakt van de gezinskorting.
  • Wie enkel de acroclub volgt, betaalt 160 euro voor het hele jaar, of 6€ per keer. Leerlingen die ook andere lessen volgen, betalen 80€ extra.
  • Wie enkel de jongleerclub volgt, betaalt 80 euro voor het hele jaar, of 3€ per keer. Leerlingen die ook andere lessen volgen, betalen 40€ extra. 

Kortingen:

 uitpas kansentarief  VTP

Houders van een UITpas met kansentarief (in Mechelen) en houders van een Vrijetijdspas (in Vilvoorde) betalen zelf slechts 20% van het standaard lesgeld. 40% wordt betaald door Mechelen of Vilvoorde, Circolito legt 40% bij. Wie verhoogde terugbetaling van de mutualiteit geniet, kan zo’n pasje aanvragen bij de gemeente. (Opgelet, er is wel een uitzondering: UITPASsers met kansentarief krijgen in Mechelen korting krijgen slechts korting op 1 activiteit tussen 150€ en 400€)

Inwoners van andere gemeenten die een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit genieten en het financieel niet breed hebben, maar dus geen UITpas hebben, kunnen we 50% korting geven.

Als het lesgeld een reden is om niet in te schrijven, maar je wil wel heel graag circuslessen volgen, neem dan zeker contact op met Lieven. Samen vinden we ongetwijfeld een oplossing.