Tegemoetkoming mutualiteiten

Papierwerk... 

... is niet onze meest favoriete bezigheid. En daarom hebben we dat zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Veel mutualiteiten en sommige werkgevers betalen een stukje terug van het inschrijvingsgeld voor circusweken, het kamp of de wekelijkse lessen. Daarvoor heeft men steeds een 'bewijs van deelname' nodig dat ondertekend is en afgestempeld is. 

Ons inschrijvingssysteem maakt automatisch zo'n attest aan na de eerste dag van de circusweek, het kamp, of de reeks lessen, (op voorwaarde dat de jaarreeks volledig betaald is!) Dat attest wordt ook doorgemaild naar de contactadressen die opgegeven werden bij inschrijving, én ze blijven beschikbaar om te downloaden via je persoonlijke pagina 'mijn Circolito'. Onder de activiteit zal er een knop met 'Deelname-attest' verschijnen. De datum, aantal dagen, betaald bedrag, een handtekening, ... alles staat erop.

(Als je het circusjaar met gespreide betalingen betaalt, dan komt het deelname-attest niet automatisch te voorschijn, ook niet als alles betaald is. Zodra het volledige bedrag betaald is, kunnen we er wel 'manueel' voor zorgen dat het attest verschijnt. Stuur dan even een mailtje om te vragen om het attest te genereren.) 

We hebben nog van geen enkele instantie vernomen dat ze ons document niet aanvaarden, eventueel voeg je het toe bij de standaard-formulieren van jouw mutualiteit. Laat zeker iets weten als de mutualiteit er toch moeilijk over zou doen.

Voor wie jonger dan 14 is, wordt er op dezelfde manier een fiscaal attest aangemaakt voor circusweken en het circuskamp (voor wekelijkse lessen is dat niet toegelaten). Ook dat attest is steeds downloadbaar via 'mijn Circolito'.

 Dankjewel om hier rekening mee te houden...