zaalverdeling tgv corona

Iedere lesgroep een eigen ingang

Om de verschillende lesgroepen optimaal te scheiden, werken we met verschillende ingangen in Den Hangar in Mechelen. Elke lesgroep zal gedurende een aantal opeenvolgende weken in dezelfde zaal les krijgen. De leerlingen zullen gedurende die weken dus die bepaalde ingang moeten gebruiken.  

  • Rode zaal: Ingang en uitgang via deuren aan de rode zaal, aan de trappen aan de voorkant van den Hangar. Iedereen wacht buiten tot de vorige lesgroep de zaal verlaten heeft en de lesgevers de banken hebben gereinigd. De lesgevers geven aan wanneer je naar binnen mag.
  • Blauwe zaal: Ingang en uitgang via deuren aan de blauwe zaal, aan de trappen aan de voorkant van den Hangar. Iedereen wacht buiten tot de vorige lesgroep de zaal verlaten heeft en de lesgevers de banken hebben gereinigd. De lesgevers geven aan wanneer je naar binnen mag.
  • Groene zaal: ingang langs de hoofdingang opzij en dan meteen de trap op. Je wacht op het platform tot de lesgever je komt halen. Geef aan de ingang voorrang aan mensen die naar buiten komen. Leerlingen die les hadden in de groene zaal, gaan naar beneden langs de trap in het midden, wassen dan hun handen, en gaan door de container naar buiten. De trap aan de ingang wordt dus 1-richtingsverkeer omhoog, de trap in het midden is 1-richtingsverkeer omlaag.  

We geven aan elke ingang aan welke lesgroep die ingang dient te gebruiken. Zorg dat je weet hoe jouw lesgroep heet: Pierrot 4, Circo 3, Basisacro 2, etc…

De kleur geeft aan welke INGANG je moet gebruiken, het kan zijn dat je toch in een andere zaal les hebt.

Naast de aparte ingang om de lesgroepen gescheiden te houden, zijn er nog een hoop andere corona-maatregelen.

(klik op de figuur om een groter overzicht te bekijken)

tabel zaalverdeling