COVID-preventieplan

COVID-Preventieplan Circolito Circuskamp 2020

Dit plan is gebaseerd op de leidraad voor circuseducatieve zomer(dag)kampen van Circuscentrum (en daardoor op de sectorgids ‘het Jeugdwerk protocol’ (Ambrassade), de sectorgids professionele kunsten (kunsteducatieve en artistieke projecten met kinderen en jongeren)  en  aangevuld met  circuseducatieve en andere aan de circusateliers context gebonden aspecten; dit alles met het oog op de COVEXIT en het organiseren van een veilig circuskamp.

Deelname: wie mag meedoen aan het Circolitokamp?

Je mag als deelnemer of begeleider enkel deelnemen aan het circuskamp als je 5 dagen vóór de start van het kamp

1) … zelf niet ziek was.

  • Was je wel ziek, maar was het geen COVID: Je moet minstens 3 dagen symptoomvrij zijn eer je (opnieuw) kan deelnemen.
  • Was je ziek, en was het COVID: Je moet minstens 7 dagen wachten na de diagnose EN minstens 3 dagen symptoomvrij zijn.

 2) … niet met veel andere mensen in contact kwam. Je mag dus NIET mee als je in de 5 dagen voor het kamp als deelnemer of begeleider mee was op een ander kamp, een familiefeest had, etc… Voor reizen naar het buitenland kunnen we nu weinig zeggen, maar wie de week voor het kamp in het buitenland was, moet dat melden, zodat we kunnen nagaan hoe groot het risico was. Eventueel kan er beslist worden dat je niet kan meegaan.

Wie vragen heeft over de activiteiten tijdens de week voor het kamp, kan vooraf contact opnemen met Circolito.

3) ... niet in contact kwam met personen met COVID. Als iemand van het gezin of nabije bubbel van een deelnemer of begeleider in de 5 dagen voor de start van het kamp COVID-positief blijkt te zijn, dan moet die persoon onmiddellijk getest worden. Enkel als de test negatief is, kan deelname aan het kamp besproken worden. Als die persoon zelf ook positief test kan hij of zij uiteraard niet deelnemen.

Dat wordt via de verplichte persoonlijke fiche bevestigd door de ouders/voogd, in een verklaring op eer.

Wie voor de start van het kamp moet uitschrijven wegens ziekte, krijgt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Als er iemand tijdens het kamp naar huis moet, zijn de terugbetalingsmogelijkheden veel beperkter, aangezien al onze kosten dan al gemaakt zijn.

De tweede voorwaarde kan betekenen dat deelnemers of begeleiders een keuze moeten maken. Maar de impact van een met COVID-besmet persoon op kamp is zo groot dat Circolito de risico’s minimaal wil houden. Op deze manier vermijden we op zijn minst gedeeltelijk dat iemand Covid oppikt op een ander kamp, en pas ziek wordt tijdens het Circolitokamp. De gemiddelde incubatietijd is ongeveer 5 dagen, door er minstens 5 dagen tussen te laten, gaat wie het virus opliep op een ander kamp, ziek worden voor ons kamp begint, en dus gewoon zelf niet meekunnen. Maar zo vermijden we dat een volledige bubbel het kamp moet verlaten. 

Voor deelnemers uit risicogroepen is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Zij baseren zich daarvoor op de nodige informatie over risicogroepen. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging. De ouders moeten de risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) melden in de persoonlijke fiche.

Persoonlijke fiche

De online persoonlijke fiches worden nog aangepast en uitgebreid. We verwachten van iedereen dat hij of zij ze opnieuw nakijkt  en aanvult. Deelnemers met een niet-volledige persoonlijke fiche kunnen niet deelnemen aan het kamp.

De contactinfo is heel erg belangrijk: de ouders/voogd zorgen ervoor dat we zeker en telefoonnummer hebben van iemand die indien nodig de deelnemer snel kan komen ophalen.

In de persoonlijke fiche bevestigen de ouders op eer dat hun kind gezond is of welke de risicofactoren zijn voor kinderen uit risico-groepen voor COVID.

Ze verklaren op eer onder meer dat ze hun kind enkel laten deelnemen als het drie dagen voor de start van het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonde en als de contacten met andere grote bubbels minstens 5 dagen voor de start van het kamp vermeden worden

Ouders kunnen via de persoonlijke fiche toestemming geven om, in geval van koorts, meteen 1 dosis paracetamol te geven voor ze hun kind kunnen komen oppikken.

Contactbubbels

Voor het Circolitokamp wordt het totaal aantal deelnemers en begeleiders beperkt. We werken met 3 bubbels. In bubbel 1 en bubbel 2 zitten de deelnemers en een aantal begeleiders. Deze bubbels bestaan uit maximaal 50 personen. In bubbel 3 zit de kookploeg, aangevuld met extra begeleiders. De 3de bubbel bestaat uit maximaal 15 personen.

Binnen de contactbubbel van maximaal 50 personen kunnen de gebruikte circusmaterialen met elkaar gedeeld worden, en moet er geen afstand van 1.5m gerespecteerd worden. De contacten tussen de contactbubbels worden vermeden, bij het gemeenschappelijk gebruik van materialen door personen uit verschillende bubbels, zijn er strikte hygiëne-afspraken.

De deelnemers en begeleiders uit bubbel 1 en 2 slapen op verschillende locaties op het terrein, zullen op verschillende tijdstippen eten, en hebben aparte workshops en activiteiten.

De kookploeg en extra begeleiders uit bubbel 3 mengen zich niet zomaar met personen uit andere bubbels. Zij zorgen dat ze met behulp van mondmaskers en distancing geen besmettingsrisico vormen of lopen.

Tracing 

Circolito houdt voor, tijdens en na het kamp een aanwezigheidslijst en een contactlogboek bij. In het contactlogboek houden we alle contacten bij die buiten de bubbels van maximaal 50 personen zouden gebeuren.

We houden de aanwezigheidslijsten en contactgegevens bij, de persoonlijke fiches op ‘mijn Circolito’ kunnen door de ouders gewist of aangepast worden na 2 weken. Deze gegevens zullen enkel gedeeld worden met de bevoegde instanties, op hun vraag.

Activiteiten

Binnen de bubbel van maximaal 50 personen, kunnen we alle circusactiviteiten doen, zonder afstand of mondmaskers.

We beperken wel de activiteiten met langdurig intensief contact. Dat betekent dat we geen spelletjes of activiteiten doen zoals bijvoorbeeld ‘vleeshoop’, waarbij iedereen heel dicht bij elkaar op een hoopje ligt. En ook de hangmatten laten we een jaartje thuis. Partneracrobatie (dijenstand, kleine piramides, …) kan wel voor zover de deelnemers niet heel dicht in elkaars gezicht ademen.

We zullen heel veel buiten zijn, omdat het besmettingsrisico daar nog kleiner is. Deelnemers die ouder zijn dan 12, moeten zichzelf insmeren met zonnemelk indien nodig, jongere deelnemers kunnen indien nodig geholpen worden.

Voorkamp

De begeleiders en een gedeelte van de kookploeg zijn al vooraf aanwezig op de kampplaats. Zij houden zich dan ook strikt aan de ‘bubbel afstand’ tussen de 3 bubbels. Iedereen houdt een veilige afstand tot begeleiders die niet tot hun bubbel behoren, er wordt geen materiaal uitgewisseld zonder dat dat ontsmet wordt.

Aankomst en vertrek van de deelnemers

Om vanaf het begin de bubbels optimaal gescheiden te houden, zal het kamp voor de ene bubbel wat vroeger starten dan voor de tweede bubbel.

Het is de gewoonte dat de ouders meehelpen bij het opzetten van de tenten. We vragen dat iedereen die meekomt met de deelnemers, alle begeleiders en de deelnemers ouder dan 12 een masker dragen tijdens de aankomst en het opbouwen van de tenten. We vragen ook om geen extra personen (broers, zussen, …) mee te brengen om de deelnemer af te zetten. Circolito voorziet handontsmetting voor iedereen die het terrein betreedt.

Na het aankomstmoment zullen er geen ouders meer toegelaten worden op het kamp, tenzij na voorafgaandelijk contact met en toestemming van de kampverantwoordelijken.

We sluiten het kamp samen af, zonder de aanwezigheid van de ouders. We bouwen de slaaptenten van de deelnemers samen af, de begeleiding helpt de deelnemers met afbouwen en inpakken. (Wie een 2-sec-tent meebrengt, moet die wel zelf terug kunnen opvouwen! Oefenen! ;-)). Afgebouwde tenten en bagage wordt per bubbel bij elkaar gezet om snel te kunnen vertrekken. Ouders die de deelnemers komen oppikken dragen een mondmasker, en brengen geen extra personen mee. Er is toch geen eindvoorstelling om naar te komen kijken.

Als er aan carpooling wordt gedaan bij het brengen of ophalen van de deelnemers, is een mondmasker verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 als er anderen dan eigen gezinsleden meerijden met de wagen.

Eindvoorstelling

Officieel kan je – als er geen heropflakkeringen van het virus zijn – in augustus wel openluchtvoorstellingen doen met 800 man publiek in openlucht. Maar dat vergt een gigantische organisatie: iedereen moet kunnen zitten op afstand van elkaar (wie ooit een einde-kamp-voorstelling in de tent meemaakte, weet dat social distance daar in het beste geval in centimeters ipv meters uitgedrukt word ;-)), er moeten voldoende toiletten zijn voor het publiek (en we hebben er al maar net genoeg voor onze bubbels), iedereen moet vooraf bepaalde routes volgen… Kortom, tenzij we een week lang daaraan voorbereiden, en ons niet met de deelnemers bezighouden, is dat eigenlijk niet te doen.

De deelnemers krijgen gedurende het kamp verschillende gelegenheden om hun kunsten te tonen, en die zullen we zeker met de thuisblijvers delen via foto's en filmpjes, inclusief een officiële aftermovie.

Persoonlijke hygiëne

We voorzien aan het roze paviljoen voldoende wasbakken voor de verschillende bubbels, zeep en papieren handdoeken om voor en na de workshops, en voor en na de maaltijden de handen te kunnen wassen.

We zorgen voor alcogel om op de verschillende locaties waar er workshops zijn, extra de handen te kunnen ontsmetten wanneer nodig.  

De verschillende bubbels krijgen aparte toiletten toegewezen, zowel in het roze paviljoen als op de camping. Er worden ook aparte wasplaatsen voorzien voor ochtendtoilet en tanden poetsen etc.

Er zijn niet genoeg douches om die te verdelen. Op bepaalde dagen zal bubbel 1 kunnen douchen, op andere dagen bubbel 2. Voor de wissel worden de douches grondig gereinigd. Begeleiding die dagelijks wenst te douchen, en de personen uit bubbel 3, zorgen telkens zelf voor een grondige reiniging van de douches na gebruik.

Iedereen let er op om te hoesten/niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en die na gebruik weg te werpen, …

We gaan toezien op voldoende nachtrust, voor de deelnemers en de begeleiding. Wie zichzelf of anderen bewust slaap ontzegt, hoort niet thuis op dit kamp. Op die manier verkleinen we de kans op oververmoeidheid, wat kan leiden tot verwarrende ziekteverschijnselen en de zorgen van dien.

Infrastructuur 

Het terrein van het Weyneshof is niet toegankelijk voor derden tijdens de volledige duur van ons kamp, behalve voor leveringen voor de keuken. De leveranciers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.

Het plein aan het roze paviljoen wordt in twee zones opgedeeld, gescheiden door een ‘brandgang’ van minstens 1.5m. Enkel de bankjes in de eigen zone mogen gebruikt worden om te zitten , ook wanneer de ene bubbel aan het eten is, en het hele plein dus kan gebruikt worden.

De meeste activiteiten gaan door in openlucht. Bij het verdelen van de workshops over de verschillende locaties, wordt er op gelet dat groepen uit verschillende bubbels elkaar minimaal kruisen of tegenkomen.

De tenten worden de ene dag door de ene bubbel gebruikt, de andere dag door de andere bubbel. ’s Avonds worden de valmatten en de kleine matten in de tent ontsmet. De puzzelmatten (gebruikt als tumblingbaan) worden omgekeerd of ontsmet, de airtrack wordt omgekeerd zodat de andere bubbel enkel de andere kant aanraakt. In de mate van het mogelijke, worden de zijwanden van de tenten opengezet, om optimale ventilatie mogelijk te maken.

De keuken en de bijkeukens zijn enkel voor de personen uit bubbel 3 toegankelijk. Er komen nooit deelnemers achter de bar. De begeleiders letten op goede handhygiëne en grondig reinigen van contactoppervlakken als ze achter de bar komen. De bar is op verschillende momenten open voor de verschillende bubbels.

De kapel wordt ook dag om dag door beide bubbels gebruikt, de matten, ballen en tonnen worden ’s avonds grondig gereinigd.

De eetzaal wordt door beide bubbels met deelnemers gebruikt. Tussen de verschillende eetshifts in, zorgen personen uit bubbel 3 dat de tafels en banken grondig gereinigd worden.

Materiaal

Klein materiaal (diabolo’s, bordjes, flowersticks, kegels, doekjes, cigarboxes, … ) wordt voor elke bubbel apart voorzien, de bakken worden duidelijk gemerkt. Materialen die toch door beide bubbels kunnen gebruikt worden (eenwielers, stelten, …), worden meteen na gebruik goed gereinigd.

Doeken en trapezes wordt dubbel opgehangen en duidelijk gelabeld door welke bubbel ze mogen gebruikt worden. De niet-te-gebruiken trapezes en doeken worden uit de weg getrokken.

Er zijn aparte ‘uitleendiensten’ voor de verschillende bubbels, en aparte plaatsen om eigen spullen te bewaren.

Knutsel- en bureaumaterialen worden ontdubbeld en gemerkt, zodat scharen, plakband, touw, … niet moeten gedeeld worden.

De keukenploeg ziet er op toe dat alle keukenmaterialen op voldoende hoge temperatuur gewassen worden.

We laten niet toe dat er bekers en kannen gebruikt worden om tijdens activiteiten te kunnen drinken. We vragen dat iedereen daarvoor een drinkbus (met naam op) meebrengt.

Er zijn twee EHBO-koffers op het kamp, voor bubbel 1 en bubbel 2. Indien personen uit bubbel 3 een EHBO-koffer gebruiken voor zichzelf of iemand anders uit bubbel 3, zorgen zij ervoor, ondermeer door perfecte handhygiëne, dat dat veilig gebeurt.

Procedure bij ziekteverschijnselen

De begeleiders van circusweek zullen de gezondheid van de deelnemers tijdens de circusweek nauwkeurig in de gaten houden. In geval van twijfel nemen we de temperatuur van de deelnemers, met een no-touch-koortsthermometer.

Wie tijdens de circusweek symptomen vertoont die op COVID kunnen wijzen, wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst, de ouders worden gecontacteerd per telefoon en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. Er wordt een quarantaine-tent opgesteld op een deel van het domein dat normaliter niet toegankelijk is onze deelnemers en begeleiders. We zorgen dat er daar mondmaskers etc aanwezig zijn voor de zieke deelnemer en de begeleider.

De ouders verbinden zich ertoe om binnen de 24u een huisarts te raadplegen om eventueel een test te laten afnemen. De ouders houden Circolito op de hoogte over de test en de resultaten.

Tot de resultaten van de test gekend zijn, loopt het kamp verder, maar de bubbel van de zieke deelnemer vermijdt wel elk contact met anderen. Dat betekent dat de scheiding tussen de bubbels dan nog verstrengd wordt.

Als de COVID-test positief is, zal iedereen uit de bubbel van de zieke deelnemer meteen naar huis moeten om aan de thuisquarantaine te beginnen, en zich ook laten testen. Het kamp zit er definitief op voor iedereen uit die bubbel. De personen uit de andere bubbels kunnen het kamp verderzetten indien dat praktisch nog mogelijk is. (Een positieve test bij de bubbel van het keukenteam, maakt dat wel heel lastig.),

Als de COVID-test negatief is, loopt het kamp weer gewoon verder. De zieke deelnemer zal niet meer kunnen terugkeren (aangezien hij of zij 3 dagen symptoomvrij moet zijn alvorens weer aan eender welke groepsactiviteit deel te nemen, en tegen dan is het kamp wellicht voorbij.)

Als er vlak na het kamp iemand ziek wordt en positief test, dan vragen we dat de ouders Circolito meteen op de hoogte brengen. Verdere acties zullen dan door de officiële contactonderzoekers gebeuren, de kans bestaat dat zij dan alle andere deelnemers uit de bewuste bubbel zullen contacteren.

Als iemand van het gezin of nabije bubbel van een deelnemer of begeleider na de start van het kamp COVID-positief blijkt te zijn, dan moet dat onmiddellijk gemeld worden aan Circolito.  De kampdeelnemer die er contact mee had, wordt meteen in quarantaine gezet, opgehaald en zo snel mogelijk getest. Als hij of zij negatief test, moet er toch een quarantaineperiode in acht genomen worden, een terugkeer is niet mogelijk. Als die persoon zelf ook positief test, zit het kamp er op voor iedereen uit de bewuste bubbel.

Deze regels gelden ook voor alle begeleiders. Een begeleider die met ziektesymptomen de circusweek moet verlaten, wordt indien mogelijk en nodig vervangen, in afwachting van de test.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Als er iemand op kamp besmet blijkt te zijn, dan heeft dat een gigantisch gevolg voor alle deelnemers en begeleiders. Daarom vragen we met aandrang dat de ouders van de deelnemers en de begeleiders ook hun verantwoordelijkheid nemen.

We vragen dat iedereen minstens 5 dagen voor de start van het kamp géén deel uitmaakt van andere grote bubbels (geen andere kampen) en met zo weinig mogelijk anderen in het algemeen. Beperk het contact tot de gezinsbubbel. Dus geen verjaardags- of familiefeestjes, andere jeugdactiviteiten in groep, etc.  

Verantwoordelijke Circolito en contactgegevens

Lieven Leemans, coördinator Circolito vzw

lieven@circolito.be

0495 50 38 36